نکته قابل توجه این است که در این روش، غذاها نباید بزرگ‌تر از اندازه یک نخود باشند. در این روند، قطعات کوچک غذا با استفاده از یک دستگاه جدید در قفسی از امواج صوتی که باعث بی‌وزنی آنها می‌شود، به دام می‌افتند. یکی از محققان این پژوهش از دانشگاه ساسکس اظهار کرد: شناور شدن به مواد غذایی طعم متفاوت‌تری را می‌بخشد. زیرا طعم شیرین مواد غذایی را دوچندان کرده و طعم تلخ را بسیار دلپذیرتر می‌کند. این ویژگی در هنگام تلاش برای متقاعد کردن کودکان برای خوردن سبزیجات یا مصرف داروهای تلخ مفید است. این کار کودکان را ترغیب می‌کند تا برای به دست آوردن داروهای خود از هوا تلاش کنند و تمایل آنها برای مصرف دارو بیشتر می‌شود.