توسعه‌دهندگان و طراحان بازی‌های مختلف با استفاده از این قابلیت می‌توانند پیشبرد مراحل مختلف بازی را به شکلی محافظت شده و غیرقابل تقلب ممکن کنند و اجازه ندهند برنامه‌نویسان ثالث برای دور زدن مراحل این بازی‌ها روش‌های تقلب مختلفی را ابداع کنند. معمولا برای تقلب در بازی دسترسی به حافظه آن ضروری است، اما قابلیت TruePlay دسترسی به این حافظه را غیرممکن می‌کند. TruePlay با کنترل هر جلسه بازی رفتارهای کاربران را نیز زیرنظر می‌گیرد تا از تقلب نکردن آنها مطمئن شود. این قابلیت با بررسی روند بازی می‌تواند متقلبان احتمالی را نیز شناسایی کند و از روش‌های تقلب جدیدی مطلع شود که احتمالا قبلا موفق به کشف آنها نشده بود. سیستم ضدتقلب مایکروسافت را می‌توان برای کل مراحل یک بازی یا تنها برای یک یا چند مرحله به‌کار برد. همچنین می‌توان از این روش تنها در بازی‌های گروهی و جمعی استفاده کرد.