مهدی ضیغمی درباره آمار ثبت بین‌المللی اختراع از طریق این کانون اظهار کرد: ۱۴۰درخواست در ۶ ماه نخست سال جاری برای ثبت بین‌المللی به کانون ارائه شد و در نهایت با بررسی‌های انجام شده ۴۰درخواست مورد تایید قرار گرفت. وی ادامه داد: درخواست‌های تایید شده برای ثبت به کارگزاران ثبت اختراع کانون معرفی شده‌اند. همچنین برای افزایش شانس گرنت شدن درخواست‌ها در اداره ثبت اختراع آمریکا یا سایر دفاتر آنها را بر اساس مدل‌های استاندارد اداره ثبت اختراع آمریکا و اروپا مورد بررسی قرار دادیم. یکی از مهم‌ترین الزامات و پیش‌نیازهای ورود محصولات دانش‌بنیان به بازارهای بین‌المللی اطمینان از حفاظت از حقوق مالکیت فکری و اثبات حق مالکیت فناوران و شرکت‌ها بر آنها است. از این رو نظام‌های مالکیت فکری و به ویژه نظام ثبت اختراع(پتنت) برای ثبت رسمی این دستاورد‌ها و احراز مالکیت افراد بر نوآوری‌‌ها و ابتکاراتشان در کشورهای مختلف ایجاد شده است. عدم توجه به قوانین مالکیت فکری در بازار بین‌الملل می‌تواند منجر به خسارات زیادی از جمله افشا شدن فناوری در بازار هدف یا مورد پیگرد قرار گرفتن از طرف رقبا و سازندگان محصولات مشابه شود.