در همین راستا شرکت پلی‌استیشن با نیروی پلیس لینکولن شایر همکاری می‌کند تا با کمک بازی رایانه‌ای Gran Turismo Sport دوره‌های آموزشی برای افسران پلیس فراهم کند. این پروژه با هدف ارتقای مهارت و امنیت فعالیت‌های پلیس انجام می‌شود. در مرحله اول افسران در مسیر مسابقه سیلوراستون رانندگی کردند. سپس یک متخصص با کمک بازی رایانه‌ای و واقعیت مجازی به آنها آموزش‌هایی داد. با کمک GT Sport نیز مهارت‌هایی که نیاز به ارتقا داشت مانند افزایش سرعت، دیر ترمز کردن و پیچیدن با سرعت بالا نیز مورد توجه قرار گرفت.