مشاور اقتصادی وزیر ارتباطات گفت: نوسازی شبکه‌های ارتباطی بر مبنای فیبر نوری و توسعه زیرساخت‌ها در برنامه ششم توسعه دیده شده و قرار است ارزش افزوده خدمات این بخش تا پایان برنامه ششم از ۲۴هزار میلیارد به ۵۳هزار میلیارد افزایش یابد. وی افزایش ترانزیت اینترنت بین‌الملل را به ۳۰ترابایت از دیگر تکالیف این برنامه عنوان کرد و گفت: در این راستا باید راه‌اندازی شرکت ترانزیت بین‌المللی و آزادسازی مکالمات بین‌الملل اجرایی شود. وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه بیشترین تاکید روی خدمات فناوری اطلاعات است، افزود: تا پایان این برنامه و در سال ۱۴۰۰ باید در این حوزه ۳۰ رتبه جایگاه ایران رشد کند. مشاور اقتصادی وزیر ارتباطات با بیان اینکه هم‌اکنون بالغ بر ۸۰ میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد، تصریح کرد: در پایان برنامه ششم این بازار باید به ۴۰۰ میلیون مشترک برسد تا ما بتوانیم در مشارکت‌های بین‌المللی حضور فعال داشته باشیم. قنبری ادامه داد: برنامه چهارم توسعه ۱۵ هزار میلیارد تومان و در برنامه پنجم توسعه ۲۵ هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری شده و در برنامه ششم نیز سرمایه‌گذاری ۱۱۰هزار میلیارد تومان در حوزه فناوری اطلاعات پیش‌بینی می‌شود که سهم دولت از آن ۲۰هزار میلیارد و سهم بخش فناوری ۵۰ هزار میلیارد و نیز سهم اپراتورها ۴۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری در این حوزه است.