در حال حاضر سیارات عطارد، زهره، سیارک‌های «سرس»(Ceres) و پلوتو، قمرهای مشتری شامل «آیو»، اروپا و گانی‌مد و قمرهای زحل شامل «مایماس»، «انسلادوس»، «دیونه»، «ریا»، «تایتان» و «یاپتوس» در نقشه‌های گوگل قابل مشاهده هستند. در کنار این دنیاها، افراد علاقه‌مند و کنجکاو هم‌اکنون می‌توانند از ایستگاه فضایی بین‌المللی نیز بازدید کنند. تیم گوگل برای تهیه این نقشه‌ها از تصاویر ارسال شده از سوی «سازمان فضایی آمریکا» (ناسا)، آژانس فضایی اروپا و دیگر سازمان‌های فضایی جهان استفاده کرده است و با اتصال تصاویر آنها از بخش‌های مختلف یک نقشه یکپارچه ایجاد کرده است.