تمامی مصالح مورد استفاده برای ساخت خانه هم از چوب هستند. مایکروسافت هدف از ساخت چنین خانه‌ها را ایجاد حس و حالی خوب در بین کارمندان اعلام کرده است. از سه خانه‌ای که فعلا به این سبک ساخته‌اند دو خانه در محیطی باز به بهره برداری رسیده‌اند. خانه سوم محیطی عمدتا روباز دارد و البته دارای راهرویی مسقف نیز هست. قرار است بخش‌های مسقف این خانه تا سال آینده تکمیل شود. بخش‌های مسقف این خانه‌ها دارای اتاق‌هایی برای برگزاری نشست و جلسات مختلف هستند. انتظار می‌رود خانه‌های درختی یادشده حداقل برای ۲۰ سال قابل سکونت و بهره برداری باشند. ساخت این خانه‌ها بخشی از برنامه‌های بلندمدت مایکروسافت برای ایجاد ساختمان‌هایی خاص در نزدیکی مرکز اداری اصلی این شرکت در ردموند است.