این مبلغ بیانگر افزایش ۲۸ درصدی گردش مالی سالانه و افزایش شگفت‌انگیز ۱۷۰ درصدی سود عملیاتی است. سال گذشته سامسونگ به دلیل مسائل پیش‌آمده برای گلکسی نوت ۷ زیان فراوانی را متحمل شد، اما آمار ارائه‌شده امروز، نشان از تغییر کامل وضعیت برای سامسونگ دارد. انتهای ماه جاری، سامسونگ جزئیات درآمد و سود عملیاتی این سه‌ماهه شگفت‌انگیز را منتشر خواهد کرد.