آی او اس ۱۱ تا به حال دو بار به روزشده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیستم‌عامل هنوز هم دارای ضعف‌هایی است که ازجمله آنها می‌توان به مصرف سریع باتری و خالی‌شدن شارژ اشاره کرد. بررسی‌های موسسه Wanderaنشان می‌دهد مصرف باتری در iOS ۱۱ تا دو برابر سریع‌تر از iOS ۱۰ است و به‌عنوان مثال استفاده مداوم از باتری در iOS ۱۱ زمان قابل استفاده بودن آن را در زمان کاهش شارژ به ۹۶ دقیقه کاهش می‌دهد، اما این رقم در مورد سیستم‌عامل iOS ۱۰ به ۲۴۰ دقیقه می‌رسد.