در هفته گذشته همچنین موضوع گارانتی محصولات دارای نمایندگی یک بار دیگر مطرح شد؛ چراکه بازار در ماه‌های اخیر مجددا با نابسامانی در حوزه گارانتی و خدمات پس از فروش مواجه شده و همین مساله به تکرار تذکرات بازرسان مبنی بر مبارزه با تخلفات منجر شده است. در ادامه آخرین قیمت برخی محصولات کامپیوتری ارائه شده است.

بازار دیجیتال