کاربرانی که به‌عنوان مثال بلندگوی هوشمند آمازون اکو دات را دارند – که به رغم هوشمند بودن از کیفیت صدای چندان خوبی برخوردار نیست – می‌توانند بلندگوی سونوس را به این دستگاه آمازون خود وصل کنند به این ترتیب ترکیب دودستگاه یک بلندگوی هوشمند با کیفیت است. از طریق این بلندگوی هوشمند حالا کاربران به تمام سرویس‌های هوشمند آمازون از جمله موسیقی و پادکست‌های مختلف دسترسی دارند.

بازار دیجیتال