این شرکت آمریکایی به‌عنوان بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی دنیا، دسترسی کاربران ایرانی را به ۹۰ درصد خدماتش مسدود کرده و تنها ۱۰ درصد خدمات این شرکت در ایران، فعال است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۱۳ مدل سرویس از سوی «آمازون» ارائه می‌شود که شامل ۹۴ سرویس زیرساختی برای توسعه دهندگان سیستم، ۶ سرویس شخصی، ۲ خدمت محتوایی و ۱۱ خدمت مرتبط با تجارت الکترونیکی است. این درحالی است که از این تعداد خدمات، ۹۳ خدمت زیرساختی برای کاربران ایرانی مسدود و تنها یک سرویس زیرساختی برای توسعه‌دهندگان ایرانی فعال است. در همین حال ۳ سرویس شخصی برای ایرانی‌ها مسدود و ۳ سرویس در این قالب، قابل دسترسی است.

از سوی دیگر از تعداد سرویس‌های تجارت الکترونیک آمازون نیز، تنها ۵ سرویس این سرویس‌دهنده برای کاربران ایرانی فعال بوده و ۶ سرویس دیگر در ایران مسدود است. از میان سرویس‌هایی که بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی جهان به کاربران ایرانی ارائه می‌دهد، ۲ سرویس محتوایی فعال است. براین اساس برآورد شده است که به رغم آنکه صد درصد خدمات محتوایی این سرویس‌دهنده برای کاربران ایرانی فعال است، اما صد درصد خدمات زیرساختی این شرکت برای توسعه دهندگان سیستم در ایران مسدود و غیرفعال است. از سوی دیگر، ۵۰ درصد خدمات تجارت الکترونیکی آمازون برای کاربران ایرانی و نیز ۲۵ درصد خدمات شخصی این سرویس دهنده، برای ایرانی‌ها مسدود و غیرفعال است. ۷۵ درصد خدمات شخصی آمازون در دسترس کاربران ایرانی است.