بر اساس اعلام شرکت فیس بوک، این قابلیت جدید تنها روی دستگاه‌هایی قابل دسترسی و استفاده خواهد بود که در گذشته وارد این شبکه اجتماعی شده‌اند و به عبارتی دیگر، عضو فیس‌بوک بوده‌اند. مارک زوکربرگ، موسس و مدیر عامل فیس بوک، می‌گوید سیستم و فناوری تشخیص چهره و احراز هویت کاربران به‌طور قطع امنیت این شبکه اجتماعی را افزایش خواهد داد. به این ترتیب که با سیستم ورود دو مرحله‌ای هویت کاربران را تایید می‌کند و سپس به کاربر اجازه ورود و استفاده از حساب شخصی‌اش را می‌دهد.