ایسنا: دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به بازار ۳۵ هزار میلیارد یورویی تولید محتوای دیجیتال گفت: با توجه به اینکه جمعیت کشورمان حدودا یک درصد جمعیت جهان است، باید بتوانیم سهم یک درصدی خود را از بازار تولید محتوای دیجیتال که رقمی معادل ۱۴۵ هزار میلیارد تومان است، کسب کنیم.

پرویز کرمی با بیان این مطلب گفت: اکنون درآمدهای حاصل از این بازار ۳۵ هزار میلیارد تومان است که حدودا صدهزار میلیارد تومان کمتر درآمد داریم. وی با بیان اینکه ظرفیت بازار تولید محتوای دیجیتال، توجه به ظرفیت نیروی انسانی و سهم موضوعی ضرورت تلاش مضاعف در این زمینه را دوچندان می‌کند، اظهار کرد: تولید محتوای دیجیتال در بازار رقابتی امروز یکی از ظرفیت‌های ارزنده و امکانی بسیار خوب برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی به شمار می‌رود. دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان با بیان اینکه ورود به حوزه تولید محتوای دیجیتال قرآنی، برای ما هم اجری دنیوی و نیز اجری اخروی دارد، گفت: بازنشر و انتشار فرهنگ مسائل دینی، قرآنی و اعتقادی ما اجر اخروی این امر و ایجاد کسب‌وکار و درآمدزایی از طریق محتوای حلال برای ایران و همچنین بیش از یک میلیارد مسلمان در سراسر پهنه‌ خاکی است که این امر می‌تواند زمینه‌ساز توسعه، نشر و ارتقای فرهنگ اسلامی باشد.