مدارک ثبت اختراع شرکت آمازون نشان می‌دهد این شرکت قصد دارد انبارهای هوایی بسازد. به گزارش خبرگزاری مهر، بلند پروازی این شرکت برای ارسال محموله‌های پستی به وسیله پهپادها رویداد جدیدی نیست، اما مدارک حق ثبت امتیاز اختراع آمازون که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد این غول تجارت الکترونیک قصد دارد «پایگاه‌های هوایی» یا در حقیقت انبارهای هوایی بسازد. می‌توان مقدار خاصی از کالا را در انبارهای هوایی ذخیره کرد. این انبارها را باید در نقاطی ایجاد کرد که پیش بینی می‌شود تقاضا برای برخی کالاها افزایش می‌یابد. پهپادها با قابلیت‌های مختلف، به خصوص نمونه‌هایی که دمای آنها قابل کنترل است برای ارسال موادغذایی مناسب هستند. چنین موادی را در می‌توان در انبارهای هوایی ذخیره و برای مشتری ارسال کرد. به این ترتیب خدمت ارسال محموله‌های پستی دقیق و ایمن انجام خواهد شد. به هرحال این حق ثبت اختراع شامل سیستم‌های پیچیده‌ای است که ارسال هوایی محموله‌ها را تسهیل می‌کند.