محققان موفق به طراحی و ساخت یک روبات شدند که در سفرهای برون‌مرزی و برای تشخیص مهاجران غیرقانونی از آن استفاده می‌شود. این دستگاه روباتیک که AVATAR نام دارد، در حال حاضر در آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) برای کمک به ماموران امنیت مرزی آزمایش شده تا انگیزه افراد را از ورود به این کشور تعیین کند. آواتار یک کیوسک شبیه سیستم‌های چک‌کننده مدارک در فرودگاه‌ها یا دستگاه‌های خودپرداز در فروشگاه‌ها است. این کیوسک دارای یک چهره روی صفحه نمایش است که از مسافران سوال می‌پرسد و می‌تواند تغییرات در فیزیولوژی و رفتار را در طول مصاحبه تشخیص دهد. آواتار می‌تواند تغییر در چشم‌ها، صدا، حرکات دست و کوچک‌ترین حرکات مشکوک را تشخیص دهد. اگر این کیوسک متوجه مورد مشکوکی شود، مسافر را برای بازجویی بیشتر به عوامل انسانی ارجاع می‌دهد.

کیوسک دروغ‌سنج در فرودگاه کانادا