کارشناسان توصیه می‌کنند که مخلوط آب و ضد‌یخ موجود در سیستم خنک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده موتور هر دوسال یکبار به‌صورت کامل تخلیه و تعویض شود، زیرا تعویض دیرهنگام آن باعث کاهش خاصیت و عملکرد آن در دما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف شده و به موتور خودرو آسیب خواهد زد. همچنین اگر متوجه شدید که مخلوط ضد‌یخ شما لجن یا روغن دارد حتما سریعا وسیله نقلیه خود را به مکانیکی منتقل کنید. در ادامه قیمت این محصول را مشاهده می‌کنید:

برند نانوزیت با حجم ۲۵۰میلی‌لیتر۲۰‌هزار، ضد‌یخ خودرو آرکا ۳۴هزار و پانصد، برند الوند با حجم هزار میلی‌لیتر ۴۲‌هزار، برند فیروزگام با حجم هزار میلی‌لیتر۶۲‌هزار و برند کاسپین با حجم یک‌لیتر ۶۸‌هزار و سیصد تومان فروخته می‌شود.