براساس این گزارش از فروردین امسال بر اساس مصوبه قرارگاه تنظیم بازار مرغ انجام قطعه‌بندی مرغ تنها در شرکت‌های قطعه‌بندی مجاز اعلام شد اما با گذر زمان این انحصار موجب شد قیمت‌های مصوب در این شرکت‌ها رعایت نشود و قیمت مرغ قطعه‌بندی بسته‌بندی شده در فروشگاه‌‌های مختلف بالاتر از قیمت مصوب است.  با توجه به اینکه برخی شهروندان مرغ را به صورت قطعه‌بندی خریداری می‌‌کنند نیاز به یک شکل جدید برای دسترسی بهتر و بیشتر مردم به مرغ قطعه‌بندی شده احساس می‌شود. حالا قرار است تا ۱۵ روز‌ سازو‌کار قطعه‌بندی و عرضه مرغ در فروشگاه‌‌ها فراهم شود. بر این اساس قیمت قطعه‌بندی مرغ به این شرح است:

گردن ۷۰۰‌گرمی مرغ بدون‌پوست ۱۰‌هزار و هفتصد، سینه مرغ ۷۰۰ گرمی با کتف ۴۰ هزار، ران‌مرغ ۹۰۰‌گرمی بی‌پوست ۴۲‌هزار و صد، فیله‌مرغ (۷۰۰‌‌گرمی) ۵۱‌هزار و چهارصد، سینه شنیسلی مرغ (۹۰۰گرمی) ۵۷‌هزار، ساق ران مرغ ۵/ ۱کیلویی بدون‌پوست ۸۴ هزار و صد، سینه مرغ بی‌استخوان (۸/ ۱کیلویی) ۱۱۶‌هزار و چهارصد و مرغ کامل خردشده بدون‌پوست ۹۲‌هزار و دویست تومان به‌فروش می‌رسد.

 

5 نفر این پست را پسندیده اند