در ادامه قیمت چند نوع از این پودرهای خوراکی را مشاهده می‌کنید: پودر۲۵۰ گرمی پنکیک معمولی برند رشد ۱۷ هزار و پانصد، پودر کیک ۵۰۰ گرمی وانیل کاکائو برند رشد ۳۴ هزار و نهصد و پنجاه، پودر کیک ۴۰۰ گرمی براوونی برند رز ۲۳ هزار، پودر کیک ۵۰۰ گرمی زعفرانی جعبه مقوایی برند گلیران ۳۹ هزار و ششصد، پودر دسر کرم کارامل ۷۰ گرمی دراژه ۱۲هزار و نهصد و پودر فرنی ۱۱۰گرمی رشد به قیمت ۱۴ هزار و نهصد و پنجاه تومان به فروش می‌رسد.