این درحالی است که کنسروهای رب گوجه نیز به همین دلیل مدتی است با نوسان‌هایی روبه‌رو شده‌اند. در ادامه قیمت فروش برخی از انواع سس در بازار را ملاحظه می‌کنید: سس کچاپ ۴۶۰ گرمی کیمبال ۱۸ هزار، سس کچاپ ۴۶۰ گرمی روژین ۲۱ هزار، سس گوجه کچاپ تند ۵۳۰ گرمی فامیلا ۱۸ هزار، سس کچاپ ۵۲۰ گرمی دلوسه ۱۹ هزار و ۵۰۰، سس ساندویچ ۴۶۰ گرمی کیمبال ۱۹ هزار و ۵۰۰، سس ساندویچ ۴۴۰ گرمی بهروز ۲۳ هزار، سس سالاد فرانسوی ۴۲۰ گرمی فامیلا ۱۶ هزار و ۵۰۰، سس فرانسوی ۴۲۰ گرمی روژین ۱۷ هزار و سس هزار جزیره ۴۶۰ گرمی کیمبال ۱۹ هزار تومان فروخته می‌شود.