به گزارش خبرگزاری صدا‌و‌سیما بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی کفش در منطقه باغ سپهسالار تهران فعالیت دارند که شهرداری منطقه خواهان انتقال واحدهای تولیدی از این محله به خارج از بافت شهری است. اما این واحدها در برابر دستور شهرداری مقاومت کرده و می‌گویند خروج همه این واحدهای تولیدی بدون در نظر گرفتن زیرساخت و ایجاد شهرک صنفی ممکن نیست و ابتدا باید مکانی مناسب و فضای کسب‌وکار برای این واحدها آماده شود و بعد شهرداری اقدام به پلمب کند.  شهرداری منطقه ۱۲ تهران طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری خواستار خروج واحدهای تولیدی کفش منطقه باغ سپهسالار به خارج از بافت شهری شده است و با عنوان اینکه این واحدهای تولیدی مزاحم بافت مسکونی هستند نامه تخلیه واحدها را صادر کرده است.

مهدی فصیحی یکی از تولیدکنندگان کفش باغ سپهسالار که واحد تولیدی‌شان پلمب شده، در این خصوص به سایت تحلیل بازار گفت: بیش از ۲۸ سال است که در منطقه باغ سپهسالار به عنوان تولیدکننده فعالیت دارم و همه واحدهای تولیدی این منطقه تغییر کاربری به کارگاهی داده‌اند و هزینه به شهرداری پرداخت کرده‌اند و جواز تولیدی و تاییدیه آتش‌نشانی دارند و تمامی نکات ایمنی در واحدهای تولیدی‌شان رعایت شده است. واحدهای تولیدی مشکلی با رفتن ندارند، اما ابتدا بستر و زیر‌ساخت خروج واحدها باید مهیا شود و اقدام شهرداری برای پلمب واحدهای تولیدی بدون فراهم شدن زیر‌ساخت برای این واحدها منطقی نیست. فصیحی تولیدکننده کفش تهران اضافه کرد: شهرداری با گذاشتن نیوجرسی در جلوی ورودی واحدهای صنفی و اقدام به پلمب این واحدها باعث شده تامین اجتماعی، بیمه کارگران این‌واحدها را قطع کند و اکنون چه کسی پاسخگوی بیکاری کارگران این واحدها و قطع شدن بیمه‌شان است.