روزانه

بیشترین درصد افزایش حق تقدم موتوژن در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کردکه پاکسان در جایگاه هفتم این گروه قرار گرفت. «شپاکسا» سود هر سهم خود را مبلغ 4190 ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 135 میلیارد ریال است.

بیشترین درصد کاهش حق تقدم کمباین سازی صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش دیروز شد. زامیاد در جایگاه سوم قرار گرفت.این شرکت با سرمایه 2 هزارو 400 میلیارد ریال سود هر سهم خود را 29 ریال اعلام کرده است.

پرمعامله‌ترین سهم روز گذشته سایپا دیزل پر‌معامله‌‌‌ترین سهم بازار شناخته شد. پالایش نفت بندر‌عباس در این دسته‌بندی رتبه دوم را با سرمایه 13 هزار و800 میلیارد ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 2266 ریال پیش‌بینی شده است.

بیشترین ارزش معامله جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را دیروز فولاد مبارکه اصفهان به خوداختصاص داد.سرمایه گذاری دارویی تامین در رده چهارم این گروه ایستاد. «تیپیکو» با سرمایه‌ای معادل 2 هزار و900میلیارد ریال، سود هر سهم خود را743 ریال پیش‌بینی کرده است.

بیشترین سهام معامله شده فولاد مبارکه اصفهان دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که فولاد خوزستان در این گروه دهم شد. «فخوز» با سرمایه‌ای معادل8 هزار میلیارد ریال، سود خود را 1946 ریال پیش‌بینی کرده است.

بالاترین نسبت P/E رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته کمک فنر ایندامین سایپا به دست آورد. کاشی حافظ با سرمایه‌ای برابر180میلیارد ریال در جایگاه چهارم قرار گرفت. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ39 ریال پیش‌بینی کرده است.

کمترین نسبت P/E روز گذشته سرمایه گذاری سایپادر صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. کربن ایران جایگاه هفتم این گروه را از آن خود کرد. «شکربن»با سرمایه‌ای برابر با 250 میلیارد ریال، پیش‌بینی سود هر سهم خود را برای سال‌ مالی 92 رقم 949 ریال در نظر گرفته است.

هفتگی

بیشترین درصد افزایش حق تقدم توکا فولادجایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش را هفته گذشته از آن خود کرد. شهد خوی دهم شد. پیش‌بینی سود هر سهم «قشهد» مبلغ 2701است. ریال و سرمایه آن معادل ۳۳ میلیارد ریال


بیشترین درصد کاهش رده نخست بیشترین درصد کاهش را در هفته حق تقدم کمباین سازی از آن خود کرد. ماشین سازی نیرو محرکه نیز در این گروه در رده پنجم ایستاد.این شرکت با سرمایه32 میلیاردو 500 میلیون ریال سود هر سهم خود را 98 ریال اعلام کرده است.

پرمعامله ترین سهم هفته گذشته بانک صادرات پر‌معامله‌‌ترین سهم بازار شناخته شد. ایران خودرو در این دسته‌‌بندی رتبه سوم را با سرمایه 9 هزار و600میلیارد ریال به دست آورد. زیان هر سهم این شرکت معادل 316 ریال پیش‌بینی شده است.

۰
بیشترین ارزش معامله جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته گذشته فولاد مبارکه اصفهان به خود اختصاص داد. پتروشیمی پردیس در این گروه پنجم شد. سرمایه «شپدیس » برابر 3 هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 4511 ریال پیش‌بینی کرده است.

۱
بیشترین سهام معامله شده فولاد مبارکه اصفهان در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد، که بانک پاسارگاد در این گروه هفتم شد. سرمایه «وپاسار» برابر 30 هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 380 ریال پیش‌بینی کرده است.

۲
بالاترین نسبت P/E رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفته گذشته کمک فنرایندامین سایپا به دست آورد. نوسازی و ساختمان تهران در جایگاه هشتم قرار گرفت. سرمایه «ثنوسا» برابر 300 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 59 ریال پیش‌بینی کرده است.

۳
کمترین نسبت P/E سرمایه گذاری سایپا در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. سیمان کارون جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد. «سکارون» با سرمایه 208 میلیارد ‌و833میلیون ریالی، سود هر سهم خود را رقم 1626 ریال پیش‌بینی کرده است. ۴

ماهانه

بیشترین درصد افزایش حق‌تقدم کاشی سینا در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماه گذشته را از آن خود کرد که گروه صنعتی بوتان در جایگاه دهم این گروه قرار گرفت. «لبوتان» سود هر سهم خود را مبلغ 274 ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 701 میلیاردو 452میلیون ریال است.

۵
بیشترین درصد کاهش حق تقدم حمل و نقل توکا صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش ماه گذشته شد. سایپا شیشه در جایگاه ششم این گروه ایستاد. «کساپا» با سرمایه‌ای معادل 70 میلیارد ریال، زیان هر سهم خود را مبلغ 376 ریال پیش‌بینی کرده است.
6
پرمعامله ترین سهم ماه گذشته سهام بانک صادرات پرمعامله‌ترین سهم بازار شناخته شد. مخابرات ایران در این دسته‌بندی رتبه دهم را با سرمایه 45 هزار و873 میلیاردو655میلیون ریال به‌دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 465 ریال پیش‌بینی شده است.
7

بیشترین ارزش معامله جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در ماه پالایش نفت اصفهان به خود اختصاص داد.مپنا در رده سوم این گروه ایستاد. «رمپنا» با10 هزار میلیارد ریال سرمایه، سود هر سهم خود را برابر 493 ریال پیش‌بینیکرده است.
8


بیشترین سهام معامله شده بانک صادرات در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که گروه بهمن در این گروه نهم شد. سرمایه «خبهمن» معادل 5 هزار و 70 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل425 ریال پیش‌بینی کرده است.
9
بالاترین نسبت P/E رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز گذشته کمک فنر ایندامین سایپا به دست آورد. کشتیرانی با سرمایه‌ای برابر 10هزار میلیارد ریال در جایگاه ششم قرار گرفت.این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ30 ریال پیش‌بینی کرده است.
۰کمترین نسبت P/E سرمایه گذاری سایپا در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. صنایع پتروشیمی کرمانشاه جایگاه هشتم این گروه را از آن خود کرد. «کرماشا» با سرمایه‌ای برابر یک هزارو764 میلیارد و 600میلیون ریال، سود هر سهم خود را رقم 2052 ریال پیش‌بینی کرده است. ۱

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس