روزانه

بیشترین بازدهی
حق تقدم مخابراتی شهید قندی دیروز در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی روزانه را از آن خود کرد که توکافولاد در جایگاه پنجم این گروه قرار گرفت. شرکت توکافولاد سود هرسهم خود را 740ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت بالغ‌بر 100میلیارد ریال است.


کمترین بازدهی
حق تقدم توسعه صنایع بهشهر روز گذشته صدرنشین جدول کمترین بازدهی روزانه شد. آلومراد در رده سوم این گروه ایستاد. آلومراد با سرمایه ۱۰میلیارد ریال، سود هرسهم خود را ۱۷۰۹ریال پیش‌بینی کرده است.


پرطرفدارترین سهم
فارسیت دورود پرطرفدارترین سهم روز گذشته بود. جایگاه دهم این گروه را سرمایه‌گذاری ملی به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری ملی بالغ‌بر 2هزار و 900میلیارد ریال است. این شرکت سود هرسهم خود را 300ریال پیش‌بینی کرده است.


پرمعامله ترین سهم
دیروز فارسیت دورود جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. داروسازی سبحان در رده نهم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هرسهم شرکت داروسازی سبحان ۶۸۱ریال و سرمایه آن بالغ‌بر ۱۲۰میلیارد ریال است.


بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را دیروز سرمایه‌‌گذاری سپه به خود اختصاص داد. سیمان صوفیان در رده دهم این گروه ایستاد. سیمان صوفیان با سرمایه 250میلیارد ریال، سود هر سهم خود را 1139ریال پیش‌بینی کرده است.


بیشترین سهام معامله شده
سرمایه‌گذاری سپه دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که پتروشیمی خارک در این گروه هفتم شد. سرمایه شرکت پتروشیمی خارک بالغ بر یک‌هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۱۹۱۴ریال پیش‌بینی کرده است.


بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته فولاد کاویان به دست آورد. ایران‌دوچرخ در جایگاه هفتم قرار گرفت. سرمایه شرکت ایران‌دوچرخ بالغ بر 200میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را 81ریال پیش‌بینی کرده است.


کمترین نسبت P/E
دیروز ایران‌خودرو در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. گروه بهمن جایگاه هشتم این گروه را از آن خود کرد. گروه بهمن با سرمایه ۳هزار و ۲۰۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۴۴۲ریال پیش‌بینی کرده است.

هفتگی


بیشترین بازدهی
حق‌تقدم مخابراتی شهیدقندی جایگاه اول جدول بیشترین بازدهی هفتگی را در هفت روز جاری از آن خود کرد. پاکسان سوم شد. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت پاکسان 483ریال و سرمایه آن بالغ بر 135میلیارد ریال است.


کمترین بازدهی
رده نخست کمترین بازدهی هفتگی را در هفت روز گذشته حق‌تقدم توسعه صنایع بهشهر به دست آورد. کابل‌باختر در جایگاه سوم ایستاد. کابل‌باختر با سرمایه ۳میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۴۲۵ریال پیش‌بینی کرده است.

۰

پرطرفدارترین سهم
تراکتورسازی پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه دهم این گروه را فارسیت دورود به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت فارسیت دورود بالغ‌بر 56میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را 396ریال پیش‌بینی کرده است.

1

پرمعامله ترین سهم
سرمایه‌گذاری بازنشستگی جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به‌دست آورد. بانک پارسیان در رده پنجم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم بانک پارسیان در سال جاری ۳۸۱ریال و سرمایه‌ آن بالغ‌بر ۵هزار میلیارد ریال است.

۲

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفت روز اخیر سرمایه‌گذاری سپه به خود اختصاص داد. باما در رده سوم این گروه ایستاد. شرکت باما با سرمایه 49میلیارد و 536میلیون ریال، سود هر سهم خود را در 4808ریال پیش‌بینی کرده است.

3

بیشترین سهام معامله شده
سرمایه‌گذاری سپه در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به‌دست آورد که هپکو در این گروه پنجم شد. سرمایه هپکو بالغ‌بر ۳۳۱میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۳۰۲ریال پیش‌بینی کرده است.

۴

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P /E را در هفت روز گذشته فولاد کاویان به دست آورد. گل‌گهر در جایگاه نهم قرار گرفت. سرمایه شرکت گل‌گهر بالغ بر 440میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را 1631ریال پیش‌بینی کرده است.

5

کمترین نسبت P/E
ایران‌خودرو در صدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد. چینی ایران جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. چینی ایران با سرمایه ۸۴میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال، سود هر سهم خود را در ۵۹۹ریال پیش‌بینی کرده است.

۶

ماهانه

بیشترین بازدهی
باما در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی ماهانه را از آن خود کرد که رازک در جایگاه چهارم این گروه قرار گرفت. شرکت رازک سود هر سهم خود را 2228 ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت بالغ بر 41میلیارد ریال است.

7

کمترین بازدهی
سیمان خاش صدرنشین جدول کمترین بازدهی ماهانه شد. دارویی لقمان در رده هفتم این گروه ایستاد. دارویی لقمان با سرمایه ۲۵میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال، سود هر سهم خود را ۹۰۳ ریال پیش‌بینی کرده است.

۸

پرطرفدارترین سهم
معادن و فلزات پرطرفدارترین سهم در سی روز جاری بود. جایگاه ششم این گروه را فرآوری مواد معدنی به خود اختصاص داد. سرمایه فرآوری مواد معدنی بالغ بر 16میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را 6583ریال پیش‌بینی کرده است.

9

پرمعامله ترین سهم
معادن و فلزات جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. سرمایه‌گذاری پتروشیمی در رده پنجم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی در سال‌جاری ۲۱۲ریال و سرمایه آن بالغ بر یک‌هزار و ۸۲۰میلیارد ریال است.

۰

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در سی روز اخیر سرمایه‌گذاری سپه به خود اختصاص داد. کالسیمین در رده نهم این گروه ایستاد. شرکت کالسیمین با سرمایه 97میلیارد و 500میلیون ریال، سود هر سهم خود را در 5699 ریال پیش‌بینی کرده است.

1

بیشترین سهام معامله شده
سرمایه‌گذاری سپه در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که معادن و فلزات در این گروه سوم شد. سرمایه شرکت معادن و فلزات بالغ بر یک‌هزار و ۲۶۲میلیارد و ۲۵۰میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۳۱۰ ریال پیش‌بینی کرده است.

۲

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P /E را در سی روز اخیر کابل‌سازی ایران به دست آورد. سولیران در جایگاه دوم قرار گرفت. سرمایه سولیران 24میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را 55ریال پیش‌بینی کرده است.

3

کمترین نسبت P/E
قند قهستان درصدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد. سایپا آذین جایگاه هفتم این گروه را از آن خود کرد. شرکت سایپا آذین با سرمایه ۱۰۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۵۶۸ریال پیش‌بینی کرده است.

۴

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس