بیشترین بازدهی هفتگی
حق تقدم کاشی اصفهان جایگاه اول جدول بیشترین بازدهی هفتگی را در هفت روز اخیر از آن خود کرد. رازک چهارم شد. پیش بینی سود هر سهم «رازک» دو‌هزار و 280ریال و سرمایه آن معادل 41میلیارد ریال است.

بیشترین بازدهی ماهانه
حق تقدم کابل البرز در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی ماهانه را از آن خود کرد که ناب در جایگاه دهم این گروه قرار گرفت. «غناب» سود هر سهم خود را 250ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت برابر رقم 20میلیارد ریال است.

بیشترین افزایش قیمت
جایگاه نخست بیشترین افزایش قیمت را در هفته‌ای که گذشت، رازک به خود اختصاص داد. دارویی لقمان در رده دوم این گروه ایستاد. «دلقما» با سرمایه 25میلیارد و 200میلیون ریال سود هر سهم خود را رقم یک هزار و 336 ریال پیش‌بینی کرده است.

گرانترین سهم
سیمان قائن در هفته گذشته عنوان نخست گران‌ترین سهم را به دست آورد. باما دوم شد. پیش‌بینی سود هر سهم «کاما» شش هزار و 569 ریال و سرمایه آن معادل 49میلیارد و 536میلیون ریال است.

پرطرفدارترین سهم
صدرا پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه چهارم این گروه را سایپا به خود اختصاص داد. سرمایه این شرکت بالغ‌بر 5هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هرسهم خود را 880ریال پیش‌بینی کرده است.

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته‌ای که گذشت سیمان سپاهان به خود اختصاص داد. بانک کارآفرین در رده سوم این گروه ایستاد. این شرکت با سرمایه 700میلیارد ریال، سود هرسهم خود را در 543ریال پیش‌بینی کرده است.

بیشترین سهام معامله شده
مس ایران هفته پیش در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که مارگارین در این گروه هفتم شد. سرمایه «غمارگ» برابر 120میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را 328ریال پیش‌بینی کرده است.

بالاترین نسبت P /E
رده نخست بالاترین نسبت P /E را نساجی بروجرد به دست آورد. تکنوتار در جایگاه نهم قرار گرفت. سرمایه «تکنو» برابر 33میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را 666ریال پیش‌بینی کرده است.

کمترین بازدهی هفتگی
رده نخست کمترین بازدهی هفتگی را در هفت روز جاری حق تقدم صدرا به دست آورد. البرز دارو در جایگاه دوم ایستاد. «دالبر» با سرمایه 48میلیارد ریال، سود هر سهم خود را 971ریال پیش‌بینی کرده است.

کمترین بازدهی ماهانه
حق تقدم صدرا صدرنشین جدول کمترین بازدهی ماهانه شد. پشم و شیشه در رده دوم این گروه ایستاد. «کپشیر» با سرمایه 67میلیارد و 140میلیون ریال، سود هر سهم خود را 215ریال پیش‌بینی کرده است.

0

بیشترین کاهش قیمت
البرز دارو هفته پیش عنوان نخست بیشترین کاهش قیمت را به دست آورد. سیمان بهبهان ششم شد. پیش‌بینی سود هر سهم «سبهان» یک هزار و 370 ریال و سرمایه آن معادل 55میلیارد ریال است.

1

ارزانترین سهم
در هفته‌ای که گذشت، ماشین‌سازی اراک ارزان‌ترین سهم بود. سرمایه‌گذاری صنایع بهشهر در جایگاه پنجم این گروه ایستاد. «وصنا» با سرمایه 500میلیارد ریال، سود هر سهم خود را 203 ریال پیش‌بینی کرده است.

2

پرمعامله ترین سهم
مس ایران جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. سرمایه‌گذاری بهمن در رده سوم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هرسهم «وبهمن» در سال‌جاری 140ریال و سرمایه آن معادل 2هزار میلیارد ریال است.

3

کمترین ارزش معامله
حق تقدم ساختمان اصفهان هفته گذشته در حالی رده نخست جدول کمترین ارزش معامله را به دست آورد که تامین ماسه در این گروه دوم شد. سرمایه «کماسه» 31میلیارد و 500میلیون ریال است. این شرکت سود هرسهم خود را 531ریال پیش‌بینی کرده است.

4

کمترین سهام معامله شده
هفته گذشته تامین ماسه در جدول کمترین سهام معامله شده اول شد. جایگاه دوم این گروه را بهنوش به خود اختصاص داد. «غبهنوش» با سرمایه 41میلیارد و 152میلیون ریال، سود هر سهم خود را دو هزار و 604ریال پیش‌بینی کرده است.

5

کمترین نسبت P/E
قطعات اتومبیل ایران در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. محورسازان جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد. «خوساز» با سرمایه 150میلیارد ریال، سود هر سهم خود را رقم 610ریال پیش‌بینی کرده است.

6

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس