روزانه
بیشترین بازدهی
حق تقدم ایران‌خودرو در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی روزانه را از آن خود کرد که مگسال در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. «زمگسا» سود هر سهم خود را مبلغ یک هزار و ۴۷۴ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۱۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال است.

کمترین بازدهی
حق‌تقدم توکافولاد صدرنشین جدول کمترین بازدهی روزانه شد. پتروشیمی اصفهان در رده سوم این گروه ایستاد. «شصفا» با سرمایه‌ای معادل ۳۰۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ یک هزار و ۱۱۸ریال پیش‌بینی کرده است.

پرطرفدارترین سهم
بانک پارسیان پرطرفدارترین سهم روز گذشته بود. جایگاه سوم این گروه را تکنوتار به خود اختصاص داد. سرمایه «تکنو» معادل ۳۳میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۶۶۶ریال پیش‌بینی کرده است.

پرمعامله ترین سهم
دیروز بانک پارسیان جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. سرمایه‌گذاری بهمن رده سوم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «وبهمن» مبلغ ۱۴۰ریال و سرمایه آن معادل دو هزار میلیارد ریال است.

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را دیروز باما به خود اختصاص داد. مس ایران در رده سوم این گروه ایستاد. «فملی» با سرمایه‌ای معادل پنج هزار و ۷۸۹میلیارد و ۶۴۵میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۷۵۴ریال پیش‌بینی کرده است.

بیشترین سهام معامله شده
داروسازی کوثر دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌‌شده را به دست آورد که بانک پارسیان در این گروه دوم شد. سرمایه «وپارس» بیش از پنج هزار میلیارد ریال است. «وپارس» سود هر سهم خود را مبلغ ۴۰۲ریال پیش‌بینی کرده است.

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P /E را در روز گذشته ماشین‌سازی اراک به دست آورد. آبادگران ایران در جایگاه چهارم قرار گرفت. سرمایه «ثاباد» برابر ۱۵۰میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۲۴۲ریال پیش‌بینی کرده است.

کمترین نسبت P/E
دیروز ایران‌خودرو دیزل در صدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد. توکافولاد جایگاه سوم این گروه را از آن خود کرد. «وتوکا» با سرمایه‌ای برابر ۲۰۰میلیارد ریال، پیش‌بینی سود هر سهم خود را برای سال‌مالی ۸۶ در رقم ۴۲۰ریال در نظر گرفته است.

هفتگی
بیشترین بازدهی
گروه صنعتی بوتان جایگاه اول جدول بیشترین بازدهی هفتگی را در هفت روز جاری از آن خود کرد. بانک کارآفرین نهم شد. پیش‌بینی سود هر سهم «وکار» مبلغ 543ریال و سرمایه آن معادل 700میلیارد ریال است.

کمترین بازدهی
رده نخست کمترین بازدهی هفتگی را در هفت روز گذشته حق تقدم ایران‌خودرو به دست آورد. فرآوری مواد معدنی در جایگاه دوم ایستاد. «فرآور» با سرمایه 16میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ سه‌هزار و 856ریال پیش‌بینی کرده است.

0

پرطرفدارترین سهم
مس ایران پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه هفتم این گروه را سایپا به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت «خساپا» معادل هفت‌هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را برابر رقم 887ریال پیش‌بینی کرده است.

1

پرمعامله ترین سهم
مس ایران جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. معادن و فلزات در رده هشتم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «ومعادن» در سال‌جاری 471ریال و سرمایه آن برابر یک‌هزار و 262میلیارد ریال و 250میلیون ریال است.

2

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معاملات را در هفت روز اخیر مس ایران به خود اختصاص داد. باما در رده دوم این گروه ایستاد. شرکت «کاما» با سرمایه 49میلیارد و 536میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ شش‌هزار و 307ریال پیش‌بینی کرده است.

3

بیشترین سهام معامله شده
مس ایران در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که فولاد مبارکه اصفهان در این گروه سوم شد. سرمایه «فولاد» برابر 15هزار و 800میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 336ریال پیش‌بینی کرده است.

4

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P /E را در هفت روز گذشته ماشین‌سازی اراک به دست آورد. معدنی دماوند در جایگاه دوم قرار گرفت. سرمایه «کدما» برابر ده میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 200ریال پیش‌بینی کرده است.

5

کمترین نسبت P/E
ایران‌خودرو دیزل در صدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد. محورسازان جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد. «خوساز» با سرمایه 150میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 610ریال پیش‌بینی کرده است.

6

ماهانه
بیشترین بازدهی
کابل البرز در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی ماهانه را از آن خود کرد که لعابیران در جایگاه سوم این گروه قرار گرفت. شرکت «شلعاب» سود هر سهم خود را مبلغ ۶۱۰ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۲۵میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال است.

۷

کمترین بازدهی
تامین ماسه صدرنشین جدول کمترین بازدهی ماهانه شد. کاشی الوند در رده پنجم این گروه ایستاد. «کالوند» با سرمایه‌ای معادل ۲۵۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۱۱۷ریال پیش‌بینی کرده است.

۸

پرطرفدارترین سهم
مس ایران پرطرفدارترین سهم در سی روز جاری بود. جایگاه هشتم این گروه را سرمایه‌گذاری بوعلی به خود اختصاص داد. سرمایه «وبوعلی» برابر ۸۰۰میلیارد ریال است. این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم خود را معادل ۲۰۷ریال اعلام کرده است.

۹

پرمعامله ترین سهم
مس ایران جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. پارس خودرو در رده دهم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت «خپارس» در سال مالی ۸۶ مبلغ ۸۰۱ریال و سرمایه آن معادل یک‌هزار و ۲۰۰میلیارد ریال است.

۰

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در سی روز اخیر مس ایران به خود اختصاص داد. چادرملو در رده دهم این گروه ایستاد. «کچاد» با سرمایه ۲هزار میلیارد ریالی، سود هرسهم خود را برابر ۶۱۶ریال پیش‌بینی کرده است.

۱

بیشترین سهام معامله شده
مس ایران در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که بانک اقتصاد نوین در این گروه هفتم شد. سرمایه «ونوین» بیش از ۲هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هرسهم خود را معادل ۳۸۸ریال پیش‌بینی کرده است.

۲

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P /E را در سی روز اخیر گروه صنعتی ملی به دست آورد. سولیران با سرمایه‌ای برابر ۲۴میلیارد ریال در جایگاه چهارم قرار گرفت. این شرکت سود هرسهم خود را مبلغ ۴۷ریال پیش‌بینی کرده است.

۳

کمترین نسبت P/E
قطعات اتومبیل ایران در صدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد. گروه بهمن جایگاه نهم این گروه را از آن خود کرد. «خبهمن» با سرمایه‌ای برابر ۳هزار و ۲۰۰میلیارد ریال، سود هرسهم خود را در رقم ۳۵۰ریال پیش‌بینی کرده است.

۴

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس