روزانه
بیشترین بازدهی
صنعتی سپاهان دیروز در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی روزانه را از آن خود کرد که آبادگران در جایگاه هفتم این گروه قرار گرفت. «ثاباد» سود هر سهم سال‌جاری را ۱۶۶ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت بیش از ۱۵۰میلیارد ریال است.

کمترین بازدهی
سیمان غرب روز گذشته صدرنشین جدول کمترین بازدهی روزانه شد. شیشه همدان در رده چهارم این گروه ایستاد. «کهمدا» با سرمایه‌ای معادل ۴۵میلیارد ریال، پیش‌بینی سود هر سهم خود را مبلغ ۲۷۸ریال اعلام کرده است.

پرطرفدارترین سهم
ایران‌خودرو پرطرفدارترین سهم روز گذشته بود. جایگاه پنجم این گروه را ایران‌خودرو دیزل به خود اختصاص داد. سرمایه «خاور» معادل ۹۷۲میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را یک‌هزار و ۱۰۰ریال پیش‌بینی کرده است.

پرمعامله ترین سهم
دیروز ایران خودرو جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. هپکو در رده دهم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «تپکو» مبلغ ۳۰۰ریال و سرمایه آن معادل ۳۳۱میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال است.

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را دیروز بانک اقتصاد نوین به خود اختصاص داد. مهرکام در رده دوم این گروه ایستاد. «خمهر» با سرمایه‌ای معادل ۵۵۲میلیارد ریال سود هرسهم خود را مبلغ ۴۰۶ریال پیش‌بینی کرده است.

بیشترین سهام معامله شده
مهرکام دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که فارسیت دورود در این گروه چهارم شد. سرمایه «سفارود» بیش از ۵۶میلیارد ریال است. «سفارود» سود هرسهم خود را مبلغ ۴۷۲ریال پیش‌بینی کرده است.

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته پلاستیک شاهین به دست آورد. فولاد کاویان در جایگاه دوم قرار گرفت. سرمایه فوکا برابر یک‌صد میلیارد ریال است و شرکت سود هرسهم خود را مبلغ ۱۷۵ریال پیش‌بینی کرده است.

کمترین نسبت P/E
دیروز قطعات اتومبیل ایران در صدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد. ایران‌خودرو جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. «خودرو» با سرمایه‌ای برابر ۴هزار و ۵۰۰میلیارد ریال، پیش‌بینی سود هرسهم خود را برای سال مالی ۸۵ در رقم یک‌هزار و ۲۰۴ریال در نظر گرفته است.

هفتگی
بیشترین بازدهی
کابل باختر جایگاه اول جدول بیشترین بازدهی هفتگی را در هفت روز جاری از آن خود کرد. ملی سرب و روی ایران ششم شد. پیش‌بینی سود هر سهم «فسرب» مبلغ 584 ریال و سرمایه آن معادل 92میلیارد ریال است.

کمترین بازدهی
رده نخست کمترین بازدهی هفتگی را در هفت روز گذشته سیمان غرب به دست آورد. شیمیایی سینا در جایگاه دوم ایستاد. «شسینا» با سرمایه 23میلیارد و 625میلیون ریال سود هر سهم خود را مبلغ 615 ریال پیش‌بینی کرده است.

0

پرطرفدارترین سهم
مس ایران پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه دهم این گروه را سرمایه‌گذاری ساختمان به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت «وساخت» معادل 880میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را برابر رقم 300 ریال پیش‌بینی کرده است.

1

پرمعامله ترین سهم
مس ایران جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. پارس خودرو در رده نهم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «خپارس» در سال جاری 694 ریال و سرمایه آن برابر یک هزار و 200میلیارد ریال است.

2

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفت روز اخیر هپکو به خود اختصاص داد. بین‌المللی توسعه ساختمان در رده پنجم این گروه ایستاد. شرکت «ثاخت» با سرمایه یک‌هزار میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 403ریال پیش‌بینی کرده است.

3

بیشترین سهام معامله شده
هپکو در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که بانک کارآفرین در این گروه هفتم شد. سرمایه «وکار» برابر 700میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 543ریال پیش‌‌بینی کرده است.

4

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P /E را در هفت روز گذشته سولیران به دست آورد. گالوانیزه سپاهان در جایگاه سوم قرار گرفت. سرمایه «فجر» برابر 286میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 31ریال پیش‌‌بینی کرده است.

5

کمترین نسبت P/E
قطعات اتومبیل ایران در صدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد. الکتریک شرق جایگاه هشتم این گروه را از آن خود کرد. «خشرق» با سرمایه 105میلیارد ریال، سود هر سهم خود را رقم 780ریال پیش‌‌بینی کرده است.

6

ماهانه
بیشترین بازدهی
فولاد کاویان در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی ماهانه را از آن خود کرد که کابل باختر در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. شرکت «باختر» سود هر سهم خود را مبلغ یک‌هزار و ۵۰۰ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۳میلیارد ریال است.

۷

کمترین بازدهی
سیمان ارومیه صدرنشین جدول کمترین بازدهی ماهانه شد. نگین طبس در رده سوم این گروه ایستاد. «کطبس» با سرمایه‌ای معادل ۳۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۹۹۵ریال پیش‌بینی کرده است.

۸

پرطرفدارترین سهم
مس ایران پرطرفدارترین سهم در سی روز جاری بود. جایگاه ششم این گروه را معادن و فلزات به خود اختصاص داد. سرمایه «ومعادن» برابر یک‌هزار و ۲۶۲میلیارد و ۲۵۰میلیون ریال است. این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم خود را معادل ۴۹۱ریال اعلام کرده است.

۹

پرمعامله ترین سهم
مس ایران جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. سایپا در رده چهارم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت «خساپا» در سال مالی ۸۵ مبلغ یک‌هزار و ۱۶۲ریال و سرمایه آن معادل ۵هزار و ۲۵۰میلیارد ریال است.

۰

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در سی روز اخیر مس ایران به خود اختصاص داد. بانک پارسیان در رده سوم این گروه ایستاد. «وپارس» با سرمایه پنج هزار میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را برابر ۳۸۱ ریال پیش‌بینی کرده است.

۱

بیشترین سهام معامله شده
مس ایران در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله را به دست آورد که تراکتورسازی در این گروه ششم شد. سرمایه «تایرا» بیش از ۲۶۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل یک‌هزار و ۲۵۵ ریال پیش‌بینی کرده است.

۲

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین P /E را در سی روز اخیر سولیران به دست آورد. سیمان بجنورد با سرمایه‌ای برابر ۱۹۶میلیارد ریال در جایگاه پنجم قرار گرفت. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۲۳۶ ریال پیش‌بینی کرده است.

۳

کمترین نسبت P/E
کاشی اصفهان درصدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد. سیمان شمال جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد. «سشمال» با سرمایه‌ای برابر ۱۸۳میلیارد و ۷۷۲میلیون ریال، سود هر سهم خود را در رقم پنج هزار و ۵۲۴ ریال پیش‌بینی کرده است.

۴

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس