روزانه
بیشترین درصد افزایش
درخشان تهران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روزانه را از آن خود کرد که ایران خودرو دیزل در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. «خاور» زیان هر سهم خود را مبلغ ۲۳۴ ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است.

بیشترین درصد کاهش
حق تقدم کشت پیاذر صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روزانه شد. سیمان غرب در رده هفتم این گروه ایستاد. «سغرب» با سرمایه‌ای معادل ۳۰۰ میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۹۲۰ ریال پیش‌بینی کرده است.

پرمعامله‌ترین سهم
روزگذشته گسترش نفت و گاز پارسیان پرمعامله‌ترین سهم بازار شناخته شد. سرمایه‌گذاری سایپا در این دسته‌بندی رتبه پنجم را با سرمایه ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال به‌دست‌آورد . سود هر سهم این شرکت معادل ۵۲۹ ریال پیش‌بینی شده است.

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را روز گذشته گسترش نفت و گاز پارسیان به خود اختصاص داد. خدمات انفورماتیک در رده هشتم این گروه ایستاد. «رانفور» با سرمایه‌ای معادل یک هزار میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۳۲۳۸ ریال پیش‌بینی کرده است.

بیشترین سهام معامله شده
سرمایه‌گذاری سایپا دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که معادن و فلزات در این گروه هشتم شد. سرمایه «ومعادن» معادل ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است و سود هر سهم خود را مبلغ ۶۷۳ ریال پیش‌بینی کرده است.

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته پگاه آذربایجان غربی به دست آورد. قند ثابت با سرمایه‌ای برابر ۱۰۰ میلیارد ریال در جایگاه ششم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۸۴ ریال پیش‌بینی کرده است.

کمترین نسبت P/E
روز گذشته سرمایه گذاری سایپا در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. رایان سایپا جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. «ولساپا» با سرمایه‌ای برابر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، پیش‌بینی سود هر سهم خود را برای سال‌ مالی ۹۱ رقم ۵۹۴ ریال در نظر گرفته است.

هفتگی
بیشترین درصد افزایش
سیمان نی ریز جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش هفتگی را در هفته گذشته از آن خود کرد. درخشان تهران چهارم شد. پیش‌بینی سود هر سهم «پدرخش» مبلغ 254 ریال و سرمایه آن معادل 34 میلیارد ریال است.

بیشترین درصد کاهش
رده نخست بیشترین درصد کاهش هفتگی را در هفته گذشته حق تقدم کشت پیاذر به دست آورد. آبسال درجایگاه نهم ایستاد. «لابسا» سود هر سهم خود را با سرمایه 240 میلیارد ریال مبلغ 135 ریال پیش‌بینی کرده است.

پرمعامله‌ترین سهم
هفته گذشته سهام فولاد مبارکه اصفهان پرمعامله‌ترین سهم بازار شناخته شد. سرمایه‌گذاری غدیر در این دسته‌بندی رتبه سوم را با سرمایه 16 هزار میلیارد ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 1007 ریال پیش‌بینی شده است.

۰

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته گذشته گسترش نفت و گاز پارسیان به خود اختصاص داد. پتروشیمی پردیس در رده ششم این گروه ایستاد. «شپدیس» با سرمایه یک هزار میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 10498 ریال پیش‌بینی کرده است.

۱

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که مس ایران در این گروه سوم شد. سرمایه «فملی» برابر 17 هزار و 368 میلیارد و 934 میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 1358 ریال پیش‌بینی کرده است.

۲

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفته گذشته پگاه آذربایجان غربی به دست آورد. سرمایه‌گذاری نیرو در جایگاه نهم قرار گرفت. سرمایه «ونیرو» برابر240 میلیارد ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 25ریال پیش‌بینی کرده است.

۳

کمترین نسبت P/E
سرمایه‌گذاری سایپا در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. حمل و نقل توکا جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد. «حتوکا» با سرمایه 51 میلیارد و 537 میلیون ‌ریالی، سود هر سهم خود را رقم 1997 ریال پیش‌بینی کرده است.

۴

ماهانه
بیشترین درصد افزایش
حق تقدم لیزینگ صنعت و معدن در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماه گذشته را از آن خود کرد که پتروشیمی فن آوران در جایگاه نهم این گروه قرار گرفت. «شفن» سود هر سهم خود را مبلغ ۲۸۱۱ ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۹۵۰ میلیارد ریال است.

5

بیشترین درصد کاهش
حق تقدم کشت پیاذر صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش ماه گذشته شد. لبنیات پاک در رده دهم این گروه ایستاد. «غپاک» با سرمایه‌ای معادل ۱۷۷ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، زیان هر سهم خود را مبلغ ۵۴۳ ریال پیش‌بینی کرده است.

6

پرمعامله‌ترین سهم
ماه گذشته سهام فولاد مبارکه اصفهان پرمعامله‌ترین سهم بازار شناخته شد. پتروشیمی شازند در این دسته‌بندی رتبه نهم را با سرمایه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به‌دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل ۱۲۵۴ ریال پیش‌بینی شده است.

7

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در ماه گذشته گسترش نفت و گاز پارسیان به خود اختصاص داد.فولاد مبارکه اصفهان در رده سوم این گروه ایستاد. «فولاد» با ۲۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، سود هر سهم خود را برابر ۷۷۴ ریال پیش‌بینی کرده است.

8

بیشترین سهام معامله شده
بانک پاسارگاد در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که مپنا در این گروه هشتم شد. سرمایه «رمپنا» معادل ۹ هزار و ۹۷۵ میلیارد و ۱۰۴ میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل ۴۹۵ ریال پیش‌بینی کرده است.

9

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز گذشته گروه صنعتی ملی به دست آورد. کاشی اصفهان با سرمایه‌ای برابر ۱۵۰ میلیارد ریال در جایگاه چهارم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۱۳ ریال پیش‌بینی کرده است.

0

کمترین نسبت P/E
سرمایه‌گذاری سایپا در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. الکتریک شرق جایگاه ششم این گروه را از آن خود کرد. «خشرق» با سرمایه‌ای برابر ۲۱۰ میلیارد ریال، سود هر سهم خود را رقم ۱۹۲ ریال پیش‌بینی کرده است.

۱

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس