روزانه
بیشترین درصد افزایش
نساجی بروجرد در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که گالوانیزه سپاهان در جایگاه پنجم این گروه قرار گرفت. «فجر» سود هر سهم خود را مبلغ ۳۴۰ ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۴۲۹ میلیارد ریال است.

بیشترین درصد کاهش
حق تقدم بهنوش صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. معادن منگنز ایران در رده هشتم این گروه ایستاد. «کمنگنز» با سرمایه‌ای معادل ۲۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۱۶۶۷ ریال پیش‌بینی کرده است.

بیشترین درصد کاهش
حق تقدم بهنوش صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. معادن منگنز ایران در رده هشتم این گروه ایستاد. «کمنگنز» با سرمایه‌ای معادل ۲۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۱۶۶۷ ریال پیش‌بینی کرده است.

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را روز گذشته حفاری شمال به خود اختصاص داد. چادرملو در رده دهم این گروه ایستاد. «کچاد» با سرمایه‌ای معادل ۶ هزار میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۱۸۶۲ ریال پیش‌بینی کرده است.

بیشترین سهام معامله شده
حفاری شمال روز گذشته در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که آذرآب در این گروه چهارم شد. «فاذر» با سرمایه ای معادل ۳۰۰ میلیارد ریال ،سود هر سهم خود را مبلغ ۴۰۸ ریال پیش‌بینی کرده است.

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته پارس الکتریک به دست آورد. قند ثابت با سرمایه‌ای برابر ۱۰۰ میلیارد ریال در جایگاه پنجم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۸۴ ریال پیش‌بینی کرده است.

کمترین نسبت P/E
روز گذشته ایران تایر در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. لیزینگ ایران جایگاه نهم این گروه را از آن خود کرد. «ولیز» با سرمایه‌ای برابر ۴۵۰ میلیارد ریال، پیش‌بینی سود هر سهم خود را برای سال‌ مالی ۹۱ رقم ۵۰۰ ریال در نظر گرفته است.

هفتگی
بیشترین درصد افزایش
نساجی بروجرد جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش هفتگی را هفته گذشته از آن خود کرد. کشت پیاذر ششم شد. پیش‌بینی سود هر سهم «غاذر» مبلغ 244 ریال و سرمایه آن معادل 30 میلیارد ریال است.

بیشترین درصد کاهش
رده نخست بیشترین درصد کاهش هفتگی را در هفته گذشته حق تقدم سرمایه گذاری رنا به دست آورد. ریخته گری تراکتورسازی درجایگاه چهارم ایستاد. «ختراک» سود هر سهم خود را با سرمایه 213 میلیارد ریال مبلغ 11 ریال پیش‌بینی کرده است.

پرمعامله‌ترین سهم
هفته گذشته سهام پالایش نفت اصفهان پرمعامله‌ترین سهم بازار شناخته شد. حفاری شمال در این دسته‌بندی رتبه چهارم را با سرمایه دو هزار و 605 میلیارد و 405 میلیون ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 794 ریال پیش‌بینی شده است.

۰

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته گذشته پالایش نفت اصفهان به خود اختصاص داد. سرمایه گذاری غدیر در این گروه چهارم شد. سرمایه «وغدیر» برابر 16 هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 1007 ریال پیش‌بینی کرده است.

۱

بیشترین سهام معامله شده
حفاری شمال در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که پالایش نفت اصفهان در این گروه چهارم شد. سرمایه «شپنا» برابر 4 هزار و 162 میلیارد و 258 میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 2516 ریال پیش‌بینی کرده است.

۲

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفته گذشته پارس الکتریک به دست آورد. شیشه و گاز در جایگاه هشتم قرار گرفت. سرمایه «کگاز» برابر 74 میلیارد و 844 میلیون ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 24 ریال پیش‌بینی کرده است.

۳

کمترین نسبت P/E
ایران تایر در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. سیمان اردبیل جایگاه هشتم این گروه را از آن خود کرد. «ساربیل» با سرمایه 140 میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 1793 ریال پیش‌بینی کرده است.

۴

ماهانه
بیشترین درصد افزایش
پالایش نفت اصفهان در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماه گذشته را از آن خود کرد که کربن ایران در جایگاه نهم این گروه قرار گرفت. «شکربن» سود هر سهم خود را مبلغ ۴۲۲ ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۲۵۰ میلیارد ریال است.

5

بیشترین درصد کاهش
حق تقدم سرمایه گذاری رنا صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش ماه گذشته شد. سرمایه گذاری ایران خودرو در رده هفتم این گروه ایستاد. «خگستر» با سرمایه‌ای معادل یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۳۸۱ ریال پیش‌بینی کرده است.

6

پرمعامله‌ترین سهم
ماه گذشته سهام سرمایه گذاری غدیر پرمعامله‌ترین سهم بازار شناخته شد. صنایع پتروشیمی کرمانشاه در این دسته‌بندی رتبه دهم را با سرمایه یک هزار و ۷۶۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به‌دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل ۱۸۹۷ ریال پیش‌بینی شده است.

7

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در ماه گذشته مس ایران به خود اختصاص داد. فولاد مبارکه اصفهان در رده نهم این گروه ایستاد. «فولاد» با ۲۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، سود هر سهم خود را برابر ۷۷۴ ریال پیش‌بینی کرده است.

8

بیشترین سهام معامله شده
بانک پارسیان در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که شاهد در این گروه پنجم شد. سرمایه «ثشاهد» معادل یک هزار و ۸۰۶ میلیارد و ۶۳۲ میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل ۴۱۰ ریال پیش‌بینی کرده است.

9

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز گذشته کمک فنر ایندامین سایپا به دست آورد. کاشی اصفهان با سرمایه‌ای برابر ۱۵۰ میلیارد ریال در جایگاه نهم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۱۳ ریال پیش‌بینی کرده است.

0

کمترین نسبت P/E
ایران تایر در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. کاشی سعدی جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد. «کسعدی» با سرمایه‌ای برابر ۹۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، سود هر سهم خود را رقم ۸۳۶ ریال پیش‌بینی کرده است.

۱

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس