روزانه
بیشترین درصد افزایش
سیمان داراب در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روزانه را از آن خود کرد که پیاذر در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. شرکت «غاذر» سود هر سهم خود را مبلغ ۲۸۴ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۵میلیارد ریال است.

بیشترین درصد کاهش
داروسازی جابرابن‌حیان صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روزانه شد. تکنوتار در رده سوم این گروه ایستاد. «تکنو» با سرمایه‌ای معادل ۳۳میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۷۰۶ریال پیش‌بینی کرده است.

پرطرفدارترین سهم
فولاد خراسان پرطرفدارترین سهم روز گذشته بود. جایگاه دوم این گروه را تراکتورسازی به خود اختصاص داد. سرمایه «تایرا» معادل ۹۰۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۶۰۰ریال پیش‌بینی کرده است.

پرمعامله ترین سهم
دیروز فولاد خراسان جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. فولاد خوزستان در رده چهارم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «فخوز» مبلغ ۹۳۰ریال و سرمایه آن معادل دوهزار و ۱۹۲میلیارد ریال است.

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را دیروز سیمان هرمزگان به خود اختصاص داد. ایران ارقام در رده هفتم این گروه ایستاد. «مرقام» با سرمایه‌ای معادل ۵۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۹۸۴ریال پیش‌بینی کرده است.

بیشترین سهام معامله شده
فولاد مبارکه دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که صدرا در این گروه نهم شد. سرمایه «خصدرا» معادل یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد ریال است و سود هر سهم خود را مبلغ ۸۶ریال پیش‌بینی کرده است.

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته ایران مرینوس به دست آورد. سیمان شاهرود در جایگاه چهارم قرار گرفت. سرمایه «سرود» برابر ۳۰۰میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۳۵۲ریال پیش‌بینی کرده است.

کمترین نسبت P/E
دیروز ایران‌خودرو دیزل در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. سایپا جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد «خساپا» با سرمایه‌ای برابر ۹هزار و ۶۵۴میلیارد ریال، پیش‌بینی سود هر سهم خود را برای سال‌مالی ۸۷ در رقم ۸۰۶ریال در نظر گرفته است.

هفتگی
بیشترین درصد افزایش
سیمان داراب جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش هفتگی را هفت روز جاری از آن خود کرد. سیمان دورود سوم شد. پیش‌بینی سود هر سهم «سدور» مبلغ 1173ریال و سرمایه آن معادل 80میلیارد ریال است.

بیشترین درصد کاهش
رده نخست بیشترین درصد کاهش هفتگی را در هفت روز گذشته معدنی دماوند به دست آورد. نسوز پارس در جایگاه دوم ایستاد. «کفپارس» با سرمایه یکصدمیلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 12ریال پیش‌بینی کرده است.

0

پرطرفدارترین سهم
سرمایه‌گذاری بوعلی پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه دهم این گروه را ایران‌خودرو دیزل به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت «خاور» معادل یک‌هزار و 600میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را برابر رقم 736ریال پیش‌بینی کرده است.

1

پرمعامله ترین سهم
سرمایه‌گذاری بوعلی جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. سرمایه‌گذاری امید در رده دهم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم «وامید» در سال‌جاری 583ریال و سرمایه آن برابر 4هزار میلیارد ریال است.

2

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفت روز اخیر فولاد خوزستان به خود اختصاص داد. چادرملو در رده دوم این گروه ایستاد. شرکت «کچاد» با سرمایه دوهزار میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 1264ریال پیش‌بینی کرده است.

3

بیشترین سهام معامله شده
سرمایه‌گذاری بوعلی در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که بانک پارسیان در این گروه دهم شد. سرمایه «وپارس» برابر 6هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 526ریال پیش‌بینی کرده است.

4

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفت روز گذشته ایران مرینوس به دست آورد. کابل باختر در جایگاه هفتم قرار گرفت. سرمایه «باختر» برابر سه میلیارد ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 227ریال پیش‌بینی کرده است.

5

کمترین نسبت P/E
ایران‌خودرو دیزل در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. پارس توشه جایگاه دهم این گروه را از آن خود کرد. «وتوشه» با سرمایه 194میلیارد و 107میلیون ریالی، سود هر سهم خود را در رقم 538ریال پیش‌بینی کرده است.

6

ماهانه
بیشترین درصد افزایش
کنتورسازی ایران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماهانه را از آن خود کرد که پارس پامچال در جایگاه هفتم این گروه قرار گرفت. شرکت «شپمچا» سود هر سهم خود را مبلغ ۲۹۹ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۱۰میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال است.

۷

بیشترین درصد کاهش
ملی سرب و روی صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش ماهانه شد. ایران‌ ترانسفو در رده سوم این گروه ایستاد. «بترانس» با سرمایه‌ای معادل ۳۰۰میلیارد ریال، زیان هر سهم خود را مبلغ ۱۱۹۱ریال پیش‌بینی کرده است.

۸

پرطرفدارترین سهم
سایپا پرطرفدارترین سهم در سی روز جاری بود. جایگاه پنجم این گروه را ایران‌خودرو به خود اختصاص داد. سرمایه «خودرو» برابر ۶هزار و ۳۰۰میلیارد ریال است. این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم خود را معادل ۶۳۵ریال اعلام کرده است.

۹

پرمعامله ترین سهم
سایپا جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. پارس‌خودرو در رده دهم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت «خپارس» در سال مالی ۸۷ مبلغ ۶۰۱ریال و سرمایه آن معادل دوهزار میلیارد ریال است.

۰

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در سی روز اخیر فولاد مبارکه به خود اختصاص داد. معادن و فلزات در رده دوم این گروه ایستاد. «ومعادن» با سرمایه یک‌هزار و ۲۶۲میلیارد و ۲۵۰میلیون، سود هر سهم خود را برابر ۷۱۷ریال پیش‌بینی کرده است.

۱

بیشترین سهام معامله شده
فولاد مبارکه در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که قند هگمتان در این گروه دهم شد. سرمایه «قهگمت» معادل ۳۰میلیارد و ۶۰میلیون ریال است. این شرکت سود هرسهم خود را معادل ۷۹۵ریال پیش‌بینی کرده است.

۲

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز اخیر کابل‌سازی تک به دست آورد. شهدایران با سرمایه‌ای برابر ۱۲۵میلیارد ریال در جایگاه هشتم قرار گرفت. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۵۸ریال پیش‌بینی کرده است.

۳

کمترین نسبت P/E
ایران‌خودرو دیزل در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. قطعات اتومبیل ایران جایگاه دهم این گروه را از آن خود کرد. «ختوقا» با سرمایه‌ای برابر ۱۲۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را در رقم ۸۲۹ریال پیش‌بینی کرده است.

۴

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

اولین های بورس

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس