بیشترین بازدهی
حق تقدم سرمایه‌گذاری صنعت نفت دیروز در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی روزانه را از آن خود کرد که جوشکاب یزد در جایگاه سوم این گروه قرار گرفت. شرکت جوشکاب یزد سود هر سهم خود را 1606ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت بالغ بر 7میلیارد و 700میلیون ریال است.

pic۱

کمترین بازدهی
حق‌تقدم توسعه فارس روز گذشته صدرنشین جدول کمترین بازدهی روزانه شد. پتروشیمی فارابی در رده دوم این گروه ایستاد. پتروشیمی فارابی با سرمایه 20میلیارد‌ریال، سود هر سهم خود را 997ریال پیش‌بینی کرده است.

pic۲

پرطرفدارترین سهم
ملی سرب و روی ایران پرطرفدارترین سهم روز گذشته بود. جایگاه دوم این گروه را معادن و فلزات به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت معادن و فلزات بالغ بر 1262میلیارد و 250میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را 284ریال پیش‌بینی کرده است.

pic۳

پرمعامله ترین سهم
دیروز ملی سرب و روی ایران جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. بانک پارسیان در رده دوم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت بانک پارسیان 381ریال و سرمایه آن بالغ بر 5000میلیارد ریال است.

pic۴

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را دیروز ملی سرب و روی ایران به خود اختصاص داد. چادرملو در رده سوم این گروه ایستاد. چادرملو با سرمایه 1000میلیارد ریال، سود هر سهم خود را 919ریال پیش‌بینی کرده است.

pic۵

بیشترین سهام معامله شده
بانک پارسیان دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که ملی سرب و روی ایران در این گروه سوم شد. سرمایه شرکت ملی سرب و روی ایران بالغ بر 92میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را 582ریال پیش‌بینی کرده است.

pic۶

بالاترین نسبت P/E
رده نخست بالاترین نسبت P /E را روز گذشته کابل باختر به دست آورد. صنعتی آما در جایگاه چهارم قرار گرفت. سرمایه شرکت صنعتی آما بالغ بر 120میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را 170ریال پیش‌بینی کرده است.

pic۷

کمترین نسبت P/E
دیروز کمک فنر ایندامین سایپا درصدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد. چینی ایران جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد چینی ایران با سرمایه 84میلیارد و 300میلیون‌ریال، سود هر سهم خود را 599ریال پیش‌بینی کرده است.

pic۸

بیشترین بازدهی صنعتی آما جایگاه اول جدول بیشترین بازدهی هفتگی را در هفت روز جاری از آن خود کرد. ایران دارو در این گروه دوم شد. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت ایران دارو ۱۶۹۶ ریال و سرمایه آن بالغ بر ۱۰میلیارد ریال است.

pic9

کمترین بازدهی رده نخست کمترین بازدهی هفتگی را در هفت روز گذشته افست به دست آورد. سیمان شرق در جایگاه دوم ایستاد. سیمان شرق با سرمایه 420میلیارد ریال، سود هر سهم خود را 669 ریال پیش‌بینی کرده است.

pic۱۰

پرطرفدارترین سهم ملی سرب و روی ایران پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه سوم این گروه را کمباین‌سازی به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت کمباین‌سازی بالغ بر ۶۵میلیارد و ۸۵۰میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۸۸۵ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic11

پرمعامله ترین سهم ملی سرب و روی ایران جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. ایران‌خودرو در رده دوم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم ایران‌خودرو در سال جاری ۱۲۰۴ ریال و سرمایه آن بالغ بر ۴۵۰۰میلیارد ریال است.

pic۱۲

بیشترین ارزش معامله جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفت روز اخیر ملی سرب و روی ایران به خود اختصاص داد.کالسیمین در رده دوم این گروه ایستاد. شرکت کالسیمین با سرمایه 97میلیارد و 500میلیون ریال، سود هر سهم خود را در 5699ریال پیش‌بینی کرده است.

pic13

بیشترین سهام معامله شده بانک پارسیان در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که سرمایه‌گذاری ملی در این گروه پنجم شد. سرمایه سرمایه‌گذاری ملی بالغ‌بر 2900میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را 300ریال پیش‌بینی کرده است.

pic۱۴

بالاترین نسبت P/E رده نخست بالاترین نسبت P /E را در هفت روز گذشته سولیران به دست آورد. کابل باختر در جایگاه دوم قرار گرفت. سرمایه شرکت کابل باختر بالغ‌بر ۳میلیاردریال است و شرکت سود هر سهم خود را ۴۲۵ریال پیش‌بینی کرده است.

pic15

کمترین نسبت P/E کمک‌فنر ایندامین سایپا در صدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد. سایپا آذین جایگاه ششم این گروه را از آن خود کرد. سایپا آذین با سرمایه 100میلیارد ریال، سود هر سهم خود را 568ریال پیش‌بینی کرده است.

pic۱۶

بیشترین بازدهی داروسازی زهراوی در‌حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی ماهانه را از آن خود کرد که داروسازی جابرابن‌حیان در جایگاه چهارم این گروه قرار گرفت. شرکت داروسازی جابر‌ابن‌حیان سود هرسهم خود را 1824ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت بالغ‌بر 72میلیارد ریال است.

pic17

کمترین بازدهی سیمان مازندران صدرنشین جدول کمترین بازدهی ماهانه شد. سیمان شمال در رده ششم این گروه ایستاد. سیمان شمال با سرمایه ۱۸۳میلیارد و ۷۷۲میلیون ریال، سود هرسهم خود را ۱۱۲۲ریال پیش‌بینی کرده است.

pic۱۸

پرطرفدارترین سهم ایران‌خودرو پرطرفدارترین سهم در سی روز جاری بود. جایگاه هشتم این گروه را هپکو به خود اختصاص داد. سرمایه هپکو بالغ‌بر ۳۳۱میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال است. این شرکت سود هرسهم خود را ۳۰۲ریال پیش‌بینی کرده است.

pic19

پرمعامله ترین سهم ایران‌خودرو جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. توسعه صنعتی در رده هشتم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هرسهم شرکت توسعه صنعتی در سال‌جاری 175ریال و سرمایه آن بالغ‌‌بر 755میلیارد و 40میلیون ریال است.

pic۲۰

بیشترین ارزش معامله جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در سی‌روز اخیر ایران‌خودرو به خود اختصاص داد.پتروشیمی آبادان در رده چهارم این گروه ایستاد. شرکت پتروشیمی آبادان با سرمایه ۱۶۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۹۵۵ریال پیش‌بینی کرده است.

pic21

بیشترین سهام معامله شده ایران‌خودرو در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله را به دست آورد که سرمایه‌گذاری توس‌گستر در این گروه پنجم شد. سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری توس‌گستر بالغ بر 200میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را 231ریال پیش‌بینی کرده است.

pic۲۲

بالاترین نسبت P/E رده نخست بالاترین نسبت P /E را در سی روز اخیر سوپررنگ به دست آورد. سیمان غرب در جایگاه ششم قرار گرفت. سرمایه سیمان غرب ۱۱۰میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را ۸۴۰ریال پیش‌بینی کرده است.

pic23

کمترین نسبت P/E ایتالران در صدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد. صنعتی نیرومحرکه جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد.شرکت نیرومحرکه با سرمایه 170میلیارد و 100میلیون‌ریال، سود هر سهم خود را 620ریال پیش‌بینی کرده است.

pic۲۴
ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس