بیشترین بازدهی هفتگی
شکر شاهرود جایگاه اول جدول بیشترین بازدهی هفتگی را در هفت روز اخیر از آن خود کرد. آبادگران ایران ششم شد. پیش‌بینی سود هر سهم «شاباد» مبلغ 166ریال و سرمایه آن بیش از 150میلیارد ریال است. این شرکت در دوره 9 ماه منتهی به خردادماه امسال 52درصد از پیش‌بینی سود خود را پوشش داد.

بیشترین بازدهی ماهانه
شکر شاهرود در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی ماهانه را از آن خود کرد که کربن ایران در جایگاه نهم این گروه قرار گرفت. «شکربن» سود هر سهم خود را مبلغ 301ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 250میلیارد ریال است. مطابق آخرین اطلاعیه شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم این شرکت هیچ تغییری نکرده است.

بیشترین افزایش قیمت
جایگاه نخست بیشترین افزایش قیمت را در هفته‌ای که گذشت نگین‌طبس به خود اختصاص داد. قند تربت جام در رده چهارم این گروه ایستاد. «تجام» با سرمایه 20‌میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 463‌ریال پیش‌بینی کرده است. این شرکت سود مزبور را در سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه امسال معادل 100‌درصد محقق کرد.

گرانترین سهم
سیمان قائن در هفته گذشته عنوان نخست گرانترین سهم را به دست آورد. مواد اولیه داروپخش سوم شد. پیش‌بینی سود هر سهم «دتماد» شش‌هزار و 5‌ریال و سرمایه آن بالغ بر 30‌میلیارد ریال است. «دتماد» 94‌درصد از سود سالانه را میان سهامداران خود تقسیم می‌کند.

پرطرفدارترین سهم
سرمایه‌گذاری ملی پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه هفتم این گروه را سرمایه‌گذاری مسکن به خود اختصاص داد. سرمایه این شرکت برابر یک‌هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هرسهم سال‌جاری را مبلغ 304ریال پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که 25درصد از سهام شرکت در بازار شناور است.

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته‌ای که گذشت، بانک پارسیان به خود اختصاص داد. املاح معدنی در رده دوم این گروه ایستاد. «شاملا» با سرمایه 60میلیارد ریال پیش‌بینی سود هر سهم خود را رقم یک هزار و 116 ریال اعلام کرده است. فروش سال جاری این شرکت با 27درصد افزایش در مقایسه با سال قبل پیش‌بینی شده است.

بیشترین سهام معامله شده
بانک پارسیان هفته پیش در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که مهرکام در این گروه چهارم شد. سرمایه «خمهر» معادل 552میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را 406 ریال پیش‌بینی کرده است. شرکت مهرکام جدول زمانبندی پرداخت سود را به بازار ارائه کرده است.

بالاترین نسبت P/ E
رده نخست بالاترین نسبت P/ E را کابل‌سازی ایران به دست آورد. تکنوتار در جایگاه دوم قرار گرفت. سرمایه «تکنو» معادل 33میلیارد ریال است و پیش‌بینی سود هرسهم آن رقم 141ریال اعلام شده است. اولین معامله روی سهم این شرکت پس از تشکیل مجمع سالانه مبنی بر تقسیم سود نقدی 13شهریورماه انجام شد.

کمترین بازدهی هفتگی
رده نخست کمترین بازدهی هفتگی را در هفت روز جاری خدمات کشاورزی به دست آورد. صدرا در جایگاه سوم ایستاد. «خصدرا» با سرمایه940میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ یک‌هزار و 172ریال پیش‌بینی کرده است. هیات‌مدیره این شرکت قصد دارد 72درصد از سود خالص را میان صاحبان سهام خود تقسیم کند.

کمترین بازدهی ماهانه
خدمات کشاورزی صدرنشین جدول کمترین بازدهی ماهانه شد. لیزینگ ایران در رده دوم این گروه ایستاد. «ولیز» با سرمایه 300میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 350ریال پیش‌بینی کرده است. این شرکت در بهار امسال 28درصد از سود پیش‌بینی شده امسال را محقق کرد.

0

بیشترین کاهش قیمت
خدمات کشاورزی هفته پیش عنوان نخست بیشترین کاهش قیمت را به دست آورد. سایپا چهارم شد. پیش‌بینی سود هر سهم «خسایپا» مبلغ یک‌هزار و 162‌ریال و سرمایه آن معادل 5‌هزار و 250‌میلیارد ریال است. اولین معامله روی این شرکت روز 13 شهریور ماه پس از برگزاری مجمع سالانه صورت گرفت.

1

ارزانترین سهم
در هفته‌ای که گذشت حق‌تقدم توسعه صنایع بهشهر ارزانترین سهم بود. سرمایه‌گذاری توسعه ملی یکی دیگر از ارزانترین‌ها بود که در جایگاه چهارم این گروه ایستاد. «وتوسم» با سرمایه 3‌هزار میلیارد ریال، سود سالانه خود را در رقم 120‌ریال پیش‌بینی کرده است. تنها 10‌درصد از سهام این شرکت در بازار است.

2

پرمعامله ترین سهم
سرمایه‌گذاری ملی جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. فرومولیبدن کرمان در رده چهارم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هرسهم «فروم» در سال‌جاری مبلغ 263ریال و سرمایه آن بالغ بر 50میلیارد ریال است. این شرکت در بهار امسال 18درصد از پیش‌بینی سود سالانه را پوشش داد.

3

کمترین ارزش معامله
بسته‌بندی ایران هفته گذشته در حالی رده نخست جدول کمترین ارزش معامله را به دست آورد که نوش مازندران در این گروه سوم شد. سرمایه «غنوش» 45میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم امسال خود را مبلغ 222 ریال پیش‌بینی کرده است. «غنوش» 60درصد از سود سالانه را میان صاحبان سهام خود تقسیم می‌کند.

4

کمترین سهام معامله شده
هفته گذشته سیمان قائن در جدول کمترین سهام معامله شده اول شد. جایگاه سوم این گروه را سیمان ارومیه به خود اختصاص داد. «ساروم» با سرمایه 28میلیارد ریال سود هر سهم خود را 5هزار و 607 ریال پیش‌بینی کرده است. 25درصد از سهام سیمان ارومیه در بازار شناور است.

5

کمترین نسبت P/E
کاشی اصفهان در صدر جدول کمترین نسبت P/ E ایستاد. گروه بهمن جایگاه نهم این گروه را از آن خود کرد. «خبهمن» با سرمایه 3هزار و 200میلیارد ریال، سود هرسهم سال‌جاری خود را مبلغ 442ریال پیش‌بینی کرده است. این شرکت در دوره سه‌ماه نخست امسال 26درصد از این پیش‌بینی را محقق کرد.

6

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

اولین‌های بورس

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس