روزانه

بیشترین بازدهی

گل‌گهر دیروز در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی روزانه را از آن خود کرد که قند‌پیرانشهر در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. شرکت قندپیرانشهر سود هرسهم خود را ۶۰۸ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت بالغ‌بر ۴۵میلیارد ریال است.

pic1

کمترین بازدهی

سرمایه‌گذاری مسکن روز گذشته صدرنشین جدول کمترین بازدهی روزانه شد. سیمان شرق در رده دوم این گروه ایستاد. شرکت سیمان شرق با سرمایه ۴۲۰میلیارد ریال، سود هرسهم خود را ۶۶۹ریال پیش‌بینی کرده است.

pic2

پرطرفدارترین سهم

گل‌گهر پرطرفدارترین سهم روز گذشته بود. جایگاه دوم این گروه را ایران‌خودرو به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت ایران‌خودرو بالغ‌بر ۴۵۰۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هرسهم خود را ۱۲۰۴ریال پیش‌بینی کرده است.

pic3

پرمعامله ترین سهم

دیروز بانک پارسیان جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. شرکت تراکتورسازی در رده سوم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هرسهم شرکت تراکتورسازی ۱۲۵۵ریال و سرمایه آن بالغ‌بر ۲۶۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال است.

pic4

بیشترین ارزش معامله

جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را دیروز ایران‌خودرو به خود اختصاص داد. پتروشیمی خارک در رده دوم این گروه ایستاد. پتروشیمی خارک با سرمایه ۱۰۰۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۱۷۶۷ریال پیش‌بینی کرده است.

pic5

بیشترین سهام معامله شده

ایران‌خودرو دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله را به دست آورد که پارس‌خودرو در این گروه ششم شد. سرمایه شرکت پارس‌خودرو بالغ بر ۱۲۰۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۴۸۴ریال پیش‌بینی کرده است.

pic6

بالاترین نسبت P/E

رده نخست بالاترین نسبت P/ E را در روز گذشته سیمان مازندران به دست آورد. فولاد کاویان در جایگاه دوم قرار گرفت. سرمایه شرکت فولاد کاویان بالغ بر ۱۰۰میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را ۱۵۳ریال پیش‌بینی کرده است.

pic7

کمترین نسبت P/E

دیروز کمک‌فنر ایندامین سایپا در‌صدر جدول کمترین نسبت P/ E ایستاد. چینی ایران جایگاه سوم این گروه را از آن خود کرد. چینی ایران با سرمایه ۸۴میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال، سود هر سهم خود را ۵۹۹ریال پیش‌بینی کرده است.

pic8

هفتگی

بیشترین بازدهی

باما جایگاه اول جدول بیشترین بازدهی هفتگی را در هفت روز جاری از آن خود کرد. شرکت بین‌المللی پارس دوم شد. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت بین‌المللی پارس ۲۴۱۳ریال و سرمایه آن بالغ‌بر پنج‌میلیارد ریال است.

pic9

کمترین بازدهی

رده نخست کمترین بازدهی هفتگی را در هفت روز گذشته سیمان خاش به دست آورد. شیشه و گاز در جایگاه دوم ایستاد. شیشه و گاز با سرمایه ۵۳میلیارد و ۴۶۰میلیون ریال، سود هر سهم خود را ۲۴۰ریال پیش‌بینی کرده است.

pic10

پرطرفدارترین سهم

معادن و فلزات پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه سوم این گروه را باما به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت باما بالغ‌بر ۴۹میلیارد و ۵۳۶میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۴۸۰۸ریال پیش‌بینی کرده است.

pic11

پرمعامله ترین سهم

بانک پارسیان جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به‌دست آورد. چادرملو در رده هفتم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم چادرملو در سال جاری ۹۱۹ریال و سرمایه آن بالغ‌بر ۱۰۰۰میلیارد ریال است.

pic12

بیشترین ارزش معامله

جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفت روز اخیر سرمایه‌گذاری سپه به خود اختصاص داد. کالسیمین در رده سوم این گروه ایستاد. شرکت کالسیمین با سرمایه ۹۷میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال، سود هر سهم خود را ۵۶۹۹ریال پیش‌بینی کرده است.

pic13

بیشترین سهام معامله شده

سرمایه‌گذاری سپه در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که ملی سرب و روی ایران در این گروه هفتم شد. سرمایه ملی سرب و روی ایران بالغ بر ۹۲میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۵۸۲ریال پیش‌بینی کرده است.

pic14

بالاترین نسبت P/E

رده نخست بالاترین نسبت P/ E را در هفت روز گذشته کابل‌سازی ایران به دست آورد. سولیران در جایگاه دوم قرار گرفت. سرمایه شرکت سولیران بالغ بر ۲۴میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را ۵۵ریال پیش‌بینی کرده است.

pic15

کمترین نسبت P/E

کمک‌فنر ایندامین سایپا در صدر جدول کمترین نسبت P/ E ایستاد. صنعتی نیرومحرکه جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد. صنعتی نیرومحرکه با سرمایه ۱۷۰میلیارد و ۱۰۰میلیون ریال، سود هر سهم خود را ۶۲۰ریال پیش‌بینی کرده است.

pic16

ماهانه

بیشترین بازدهی

باما در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی ماهانه را از آن خود کرد که صنعتی آما در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. شرکت صنعتی آما سود هر سهم خود را ۱۷۰ ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت بالغ بر ۱۲۰میلیارد ریال است.

pic17

کمترین بازدهی

سیمان مازندران صدرنشین جدول کمترین بازدهی ماهانه شد. افست در رده دوم این گروه ایستاد. افست با سرمایه ۵۰میلیارد ریال سود هر سهم خود را ۱۱۱۶ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic18

پرطرفدارترین سهم

ایران خودرو پرطرفدارترین سهم در سی روز جاری بود. جایگاه پنجم این گروه را پتروشیمی آبادان به خود اختصاص داد. سرمایه پتروشیمی آبادان بالغ بر ۱۶۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۹۵۵ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic19

پرمعامله ترین سهم

ایران خودرو جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. توسعه صنعتی در رده ششم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت توسعه صنعتی در سال جاری ۱۷۵ ریال و سرمایه آن بالغ بر ۷۵۵میلیارد و ۴۰میلیون ریال است.

pic20

بیشترین ارزش معامله

جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در سی روز اخیر کالسیمین به خود اختصاص داد. سایپا در رده دهم این گروه ایستاد. شرکت سایپا با سرمایه ۵۲۵۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را در ۱۱۶۲ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic21

بیشترین سهام معامله شده

سرمایه‌گذاری سپه در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که معادن و فلزات در این گروه سوم شد. سرمایه شرکت معادن و فلزات بالغ بر ۱۲۶۲میلیارد و ۲۵۰میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۳۱۰ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic22

بالاترین نسبت P/E

رده نخست بالاترین نسبت P/ E را در سی روز اخیر سوپر رنگ به دست آورد. کابلسازی ایران در جایگاه دوم قرار گرفت. سرمایه کابل‌سازی ایران ۳۷میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال است و شرکت سود هر سهم خود را ۱۵ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic23

کمترین نسبت P/E

چینی ایران در صدر جدول کمترین نسبت P/ E ایستاد. جایگاه ششم این گروه را سایپاآذین از آن خود کرد. شرکت سایپا آذین با سرمایه ۱۰۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را در ۵۶۸ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic24
ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس