روزانه

بیشترین بازدهی

باما دیروز در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی روزانه را از آن خود کرد که بین‌المللی پارس در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. شرکت بین‌المللی پارس سود هر سهم خود را ۲۴۱۳ ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت بالغ بر ۵میلیارد ریال است.

pic1

کمترین بازدهی

سیمان خاش روز گذشته صدرنشین جدول کمترین بازدهی روزانه شد. شیشه و گاز در رده دوم این گروه ایستاد. شیشه و گاز با سرمایه ۵۳میلیارد و ۴۶۰میلیون ریال، سود هر سهم خود را ۲۴۰ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic2

پرطرفدارترین سهم

باما پرطرفدارترین سهم روز گذشته بود. جایگاه دوم این گروه را تراکتورسازی به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت تراکتورسازی بالغ بر ۲۶۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۱۲۵۵ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic3

پرمعامله ترین سهم

دیروز باما جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. بانک پارسیان در رده سوم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت بانک پارسیان ۳۸۱ ریال و سرمایه آن بالغ بر ۵۰۰۰میلیارد ریال است.

pic4

بیشترین ارزش معامله

جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را دیروز باما به خود اختصاص داد. فرآوری مواد معدنی در رده دوم این گروه ایستاد. فرآوری موادمعدنی با سرمایه ۱۶میلیارد ریال سود هر سهم خود را ۶۵۸۳ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic5

بیشترین سهام معامله شده

معادن و فلزات دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله را به دست آورد که باما در این گروه چهارم شد. سرمایه شرکت باما بالغ بر ۴۹میلیارد و ۵۳۶میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۴۸۰۸ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic6

بالاترین نسبت P/E

رده نخست بالاترین نسبت P/ E را در روز گذشته باما به دست آورد. فنرسازی زر در جایگاه سوم قرار گرفت. سرمایه شرکت فنرسازی زر بالغ بر ۴۰میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را ۱۵۸ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic7

کمترین نسبت P/E

دیروز کمک فنر ایندامین سایپا در صدر جدول کمترین نسبت P/ E ایستاد. ایران خودرو جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. ایران خودرو با سرمایه ۴۵۰۰میلیارد ریال سود هر سهم خود را ۱۲۰۴ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic8

هفتگی

بیشترین بازدهی

باما جایگاه اول جدول بیشترین بازدهی هفتگی را در هفت روز جاری از آن خود کرد. رازک در این گروه چهارم شد. پیش‌بینی سود هرسهم شرکت رازک ۲۲۲۸ریال و سرمایه آن بالغ‌بر ۴۱میلیارد ریال است.

pic9

کمترین بازدهی

رده نخست کمترین بازدهی هفتگی را در هفت روز گذشته کاشی سینا به دست آورد. سیمان خاش در جایگاه دوم ایستاد. سیمان خاش با سرمایه ۷۵میلیارد ریال، سود هرسهم خود را ۹۶۳ریال پیش‌بینی کرده است.

pic10

پرطرفدارترین سهم

معادن و فلزات پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه سوم این گروه را ملی سرب و روی ایران به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت ملی سرب و روی ایران بالغ بر ۹۲میلیارد ریال است. این شرکت سود هرسهم خود را ۵۸۲ریال پیش‌بینی کرده است.

pic11

پرمعامله ترین سهم

بانک پارسیان جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. معادن و فلزات در رده دوم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هرسهم معادن و فلزات در سال‌جاری ۲۸۴ریال و سرمایه آن بالغ بر ۱۲۶۲میلیارد و ۲۵۰میلیون ریال است.

pic12

بیشترین ارزش معامله

جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفت‌روز اخیر کالسیمین به خود اختصاص داد. سرمایه‌گذاری سپه در رده دوم این گروه ایستاد. شرکت سرمایه‌گذاری سپه با سرمایه ۱۴۹۵میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۱۴۲ریال پیش‌بینی کرده است.

pic13

بیشترین سهام معامله شده

سرمایه‌گذاری سپه در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله را به دست آورد که پگاه اصفهان در این گروه نهم شد. سرمایه پگاه اصفهان بالغ بر ۸۴میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۷۶۷ریال پیش‌بینی کرده است.

pic14

بالاترین نسبت P/E

رده نخست بالاترین نسبت P/ E را در هفت روز گذشته کابل‌سازی ایران به دست آورد. کابل‌باختر در جایگاه دوم قرار گرفت. سرمایه شرکت کابل‌باختر بالغ بر ۳میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را ۴۲۵ریال پیش‌بینی کرده است.

pic15

کمترین نسبت P/E

کمک‌فنر ایندامین سایپا در صدر جدول کمترین نسبت P/ E ایستاد. چینی ایران جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. چینی ایران با سرمایه ۸۴میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال، سود هر سهم خود را ۵۹۹ریال پیش‌بینی کرده است.

pic16

ماهانه

بیشترین بازدهی

باما در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی ماهانه را از آن خود کرد که صنعتی‌ آما در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. شرکت صنعتی‌ آما سود هر سهم خود را ۱۷۰ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت بالغ بر ۱۲۰میلیارد ریال است.

pic17

کمترین بازدهی

سیمان مازندران صدرنشین جدول کمترین بازدهی ماهانه شد. بانک اقتصاد نوین در رده هفتم این گروه ایستاد. بانک اقتصاد نوین با سرمایه ۲۰۰۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۳۵۱ریال پیش‌بینی کرده است.

pic18

پرطرفدارترین سهم

ایران‌خودرو پرطرفدارترین سهم در سی روز جاری بود. جایگاه سوم این گروه را چادرملو به خود اختصاص داد. سرمایه چادرملو بالغ بر ۱۰۰۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۹۱۹ریال پیش‌بینی کرده است.

pic19

پرمعامله ترین سهم

ایران‌خودرو جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. سایپا در رده چهارم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت سایپا در سال‌جاری ۱۱۶۲ریال و سرمایه آن بالغ بر ۵۲۵۰میلیارد ریال است.

pic20

بیشترین ارزش معامله

جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در سی‌روز اخیر کالسیمین به خود اختصاص داد. پتروشیمی آبادان در رده ششم از این گروه ایستاد. شرکت پتروشیمی آبادان با سرمایه ۱۶۰‌میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۹۵۵‌ریال پیش‌بینی کرده است.

pic21

بیشترین سهام معامله شده

سرمایه‌گذاری سپه در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آ‌ورد که توسعه صنعتی در این گروه نهم شد. سرمایه شرکت توسعه صنعتی بالغ بر ۷۵۵‌میلیارد و ۴۰‌میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۱۷۵‌ریال پیش‌بینی کرده است.

pic22

بالاترین نسبت P/E

رده نخست بالاترین نسبت P/ E را در سی روز اخیر سوپررنگ به دست آورد. سولیران در جایگاه سوم قرار گرفت. سرمایه سولیران ۲۴میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را ۵۵ریال پیش‌بینی کرده است.

pic23

کمترین نسبت P/E

ایتالران درصدر جدول کمترین نسبت P/ Eایستاد. کارتن ایران جایگاه هشتم این گروه را از آن خود کرد. شرکت کارتن ایران با سرمایه ۲۰میلیارد و ۲۵۰میلیون ریال، سود هر سهم خود را ۱۹۹۱ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic24
ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس