روزانه

بیشترین بازدهی

حق تقدم توسعه فارس دیروز در حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی روزانه را از آن خود کرد که البرز دارو در جایگاه سوم این گروه قرار گرفت. شرکت البرزدارو سود هر سهم خود را ۱۸۷۴ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت بالغ بر ۱۶میلیارد ریال است.

pic1

کمترین بازدهی

حق تقدم سرمایه‌گذاری صنعت نفت روز گذشته صدرنشین جدول کمترین بازدهی روزانه شد. پلاسکو کار در رده دوم این گروه ایستاد. پلاسکو کار با سرمایه ۹۷میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۴۹۹ریال پیش‌بینی کرده است.

pic2

پرطرفدارترین سهم

سرمایه‌گذاری پتروشیمی پرطرفدارترین سهم روز گذشته بود. جایگاه سوم این گروه را تراکتورسازی به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت تراکتورسازی بالغ بر ۲۶۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۱۲۵۵ریال پیش‌بینی کرده است.

pic3

پرمعامله ترین سهم

دیروز سرمایه‌گذاری پتروشیمی جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. گروه بهمن در رده سوم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت گروه بهمن ۴۴۲ریال و سرمایه آن بالغ بر ۳۲۰۰میلیارد ریال است.

pic4

بیشترین ارزش معامله

جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را دیروز سرمایه‌گذاری سپه به خود اختصاص داد. سرمایه‌گذاری پتروشیمی در رده سوم این گروه ایستاد. سرمایه‌گذاری پتروشیمی با سرمایه ۱۸۲۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۲۱۲ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic5

بیشترین سهام معامله شده

سرمایه‌گذاری سپه دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که بانک پارسیان در این گروه سوم شد. سرمایه شرکت بانک پارسیان بالغ بر ۵۰۰۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۳۸۱ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic6

بالاترین نسبت P/E

رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته کابل باختر به دست آورد. توکافولاد در جایگاه سوم قرار گرفت. سرمایه شرکت توکافولاد بالغ بر ۱۰۰میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را ۷۴۰ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic7

کمترین نسبت P/E

دیروز کمک فنر ایندامین سایپا در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. کارخانجات مخابراتی ایران جایگاه ششم این گروه را از آن خود کرد. کارخانجات مخابراتی ایران با سرمایه ۶۱میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال، سود هر سهم خود را ۲۸۱۹ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic8
هفتگی

بیشترین بازدهی

صنعتی آما جایگاه اول جدول بیشترین بازدهی هفتگی را در هفت روز جاری از آن خود کرد. نیروکلر عنوان سوم این گروه شد. پیش‌بینی سود هر سهم شرکت نیروکلر ۳۱۳ریال و سرمایه آن بالغ بر ۴۹میلیارد و ۱۸۰میلیون ریال است.

pic9

کمترین بازدهی

رده نخست کمترین بازدهی هفتگی را در هفت روز گذشته افست به دست آورد. دوده صنعتی در جایگاه پنجم ایستاد. دوده صنعتی با سرمایه ۳۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۱۰۰۱ریال پیش‌بینی کرده است.

pic10

پرطرفدارترین سهم

ملی سرب و روی ایران پرطرفدارترین سهم در هفت روز جاری بود. جایگاه سوم این گروه را ایران خودرو به خود اختصاص داد. سرمایه شرکت ایران خودرو بالغ بر ۴۵۰۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۱۲۰۴ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic11

پرمعامله ترین سهم

بانک پارسیان جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. ملی سرب و روی ایران در رده دوم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هر سهم ملی سرب و روی ایران در سال جاری ۵۸۲ ریال و سرمایه آن بالغ بر ۹۲میلیارد ریال است.

pic12

بیشترین ارزش معامله

جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفت روز اخیر ملی سرب و روی ایران به خود اختصاص داد. سرمایه‌گذاری سپه در رده دوم این گروه ایستاد. شرکت سرمایه‌گذاری سپه با سرمایه ۱۴۹۵‌میلیارد ریال، سود سهم خود را ۱۴۲‌ریال پیش‌بینی کرده است.

pic13

بیشترین سهام معامله شده

سرمایه‌گذاری سپه در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله‌شده را به دست آورد که معادن و فلزات در این گروه پنجم شد. سرمایه معادن و فلزات بالغ بر ۱۲۶۲‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۲۸۴‌ریال پیش‌بینی کرده است.

pic14

بالاترین نسبت P/E

رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفت روز گذشته سولیران به دست آورد. کابل باختر در جایگاه دوم قرار گرفت. سرمایه شرکت کابل باختر بالغ بر ۳میلیارد ریال است و شرکت سود هر سهم خود را ۴۲۵ریال پیش‌بینی کرده است.

pic15

کمترین نسبت P/E

کمک‌فنر ایندامین سایپا درصدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. چینی ایران جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. چینی ایران با سرمایه ۸۴میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال، سود هر سهم خود را ۵۹۹ریال پیش‌بینی کرده است.

pic16
ماهانه

بیشترین بازدهی

داروسازی زهراوی در‌حالی عنوان نخست جدول بیشترین بازدهی ماهانه را از آن خود کرد که صنعتی آما در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. شرکت صنعتی آما سود هرسهم خود را ۴۸۰۸ ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این بالغ‌بر ۴۹ میلیارد و ۵۳۶ میلیون ریال است.

pic17

کمترین بازدهی

سیمان مازندران صدرنشین جدول کمترین بازدهی ماهانه شد. افست در رده دوم این گروه ایستاد. شرکت افست با سرمایه ۵۰ میلیارد ریال، سود هرسهم خود را ۱۱۱۶ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic18

پرطرفدارترین سهم

ایران‌خودرو پرطرفدارترین سهم در سی روز جاری بود. جایگاه هشتم این گروه را هپکو به خود اختصاص داد. سرمایه هپکو بالغ‌بر ۳۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است. این شرکت سود هرسهم خود را ۳۰۲ ریال پیش‌بینی کرده است.

pic19

پرمعامله ترین سهم

ایران‌خودرو جایگاه اول پرمعامله‌ترین سهم را به دست آورد. توسعه صنعتی در رده هفتم این جدول قرار گرفت. پیش‌بینی سود هرسهم شرکت توسعه صنعتی در سال‌جاری ۱۷۵ریال و سرمایه آن بالغ‌بر ۷۵۵ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال است.

pic20

بیشترین ارزش معامله

جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در سی روز اخیر چادرملو به خود اختصاص داد. شرکت سایپا در رده سوم این گروه ایستاد. شرکت سایپا با سرمایه ۵۲۵۰میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۱۱۶۲ریال پیش‌بینی کرده است.

pic21

بیشترین سهام معامله شده

سرمایه‌گذاری سپه در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که شرکت سرمایه‌گذاری توس‌گستر در این گروه ششم شد. سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری توس‌گستر بالغ‌بر ۲۰۰میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را ۲۳۱ریال پیش‌بینی کرده است.

pic22

بالاترین نسبت P/E

رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز اخیر سوپر رنگ به دست آورد. شرکت کابل‌سازی ایران در جایگاه دوم قرار گرفت. سرمایه کابل‌سازی ایران ۳۷میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال است و شرکت سود هر سهم خود را ۱۵ریال پیش‌بینی کرده است.

pic23

کمترین نسبت P/E

ایتالران در صدر جدول کمترین نسبت P /E ایستاد. الکتریک شرق جایگاه هفتم این گروه را از آن خود کرد. شرکت الکتریک شرق با سرمایه ۱۰۵میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۷۸۰ریال پیش‌بینی کرده است.

pic24
ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس