اثر گران‌سنگ او لغت‌نامه است که قسمت مهمى از عمر گرانبار خود را وقف آن کرد و تا سه ماه قبل از مرگ خود شبانه‌روز به نوشتن و جمع‌آورى آن مشغول بود. اواخر عمر وصیت کرد که کار او را دکتر محمد معین و همکارانش در اداره لغتنامه ادامه دهند. مى‌گفتند اختیار چاپ تمام آثار دیگر او هم در دست دکتر معین است، ولى من بدون مراجعه به دکتر معین خودم شخصا به منزل آقاى اسحاق دهخدا یکى از برادران او که در خیابان ثریا (سمیه فعلى) بود رفتم و پیشنهاد چاپ مجدد امثال و حکم را به او دادم و او هم پس از مطالعه و مشاوره با خانواده دهخدا قرارداد چاپ مجدد امثال و حکم را به اتفاق برادر خود آقاى فرهاد دهخدا از طرف ورثه با من امضا کرد و مقرر شد امیرکبیر از روى چاپ اول امثال و حکم کتاب را مجددا حروفچینى و چاپ و منتشر کند. دکتر معین بعدها پس از اطلاع از این جریان گفت کار درستى کردى، اگر من مى‌خواستم دخالت کنم کارت چند سال طول مى‌کشید. حروفچینى و چاپ دوم امثال و حکم دهخدا در چهار مجلد دو سال طول کشید و در سال ۱۳۳۸ منتشر شد. غلط‌گیرى و تصحیح هر چهار مجلد را دوست عزیزم آقاى مهدى آذریزدى انجام داد و پس از آن تا امروز مرتبا تجدید چاپ شده و آسان‌خوران از مزایاى آن بهره‌مند مى‌شوند!»

 از کتاب در جست‌وجوی صبح، خاطرات عبدالرحیم جعفری، بنیان‌گذار موسسه انتشارات امیر کبیر، 

صص ۶۰۵ و ۶۰۶

 

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند