رجال ما هم خیلی صدیق و امین و مطلع از سیاست نبودند، به قدری هم که می‌شد، حفظ سیاست نکردند. امین‌الدوله از اشخاص تربیت شده بود و منشی حضور، شاه به پدرم می‌نویسد که مطالب محرمانه را توسط امین الدوله ننویس.

معروف است در طاق کسری (سفر عتبات) ناصر الدین شاه به رجال حاضر گفته بود من عادل ترم یا انوشیروان؟ از اطراف زبان تملق و چاپلوسی گشوده بودند. فرموده بود« از نظر من، چه انوشیروان مثل بوذرجمهر خدمتگزار داشت من مثل شماها»....

یحیی خان وزیر امور خارجه که رسما نوکر روس بود، در فوتش ناصرالدین شاه شکر کرد. در باطن امر ۳ نفر را می‌شود اصولا در کار ایران مسوول قرار داد میرزا آقاخان را در قتل میرزا تقی‌خان امیرکبیر، محمود خان ناصر الملک را در خرید کارخانه چلوار بافی مندرس از پیرزنی روسی که کار نکرد و ناصرالدین شاه را از شوق تأسیس کارخانه انداخت و مایوس کرد و ملکم را در طرح بساط فراموشخانه....

ه‍دای‍ت‌، م‍ه‍دی‍ق‍ل‍ی‌، خ‍اطرات‌ و خ‍طرات‌: ت‍وش‍ه‌ای‌ از ت‍اری‍خ‌ ش‍ش‌ پ‍ادش‍اه‌ و گ‍وش‍ه‌ای‌ از دوره‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ن‌ /  ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ه‍دی‍ ق‍ل‍ی‌ ه‍دای‍ت‌ (م‍خ‍ب‍رال‍س‍ل‍طن‍ه‌). تهران: زوار،۱۳۶۱، ص۵۳

 

این مطلب برایم مفید است
30 نفر این پست را پسندیده اند