اما در خارج مجلس نیز عده‌ای از مدیران جراید با آنها همسو بودند. جراید و روزنامه‌ها در این دوره (نخست‌وزیری سردار‌سپه و سلطنت احمدشاه) به دو دسته اقلیت و اکثریت تقسیم می‌شدند؛ جراید اکثریت: جرایدی بودند که در بیشتر مواقع، غوغا به‌راه انداخته و به‌جان اقلیت مجلس و مخالفان سردار‌سپه افتاده و از هرگونه تهمت، افترا و کینه و دشنام درباره آنها مضایقه نمی‌کردند، به جراید اکثریت مساعدت‌های مالی و کمک‌های دیگر از هر طرف می‌شد و مخصوصا چون اداره سانسور با آنها کاری نداشت، بدون پروا تا زمان انقراض سلسله قاجاریه هرچه می‌خواستند علیه شاه و دربار قاجار و موافقان آنها مقالاتی می‌نوشتند و ضمن این مقالات همواره نسبت به مخالفان سردارسپه و مخصوصا دسته اقلیت مجلس حملات شدیدی می‌شد. حتی بعضی از جراید برای مرعوب کردن مخالفان سردارسپه اخباری از خود جعل و جامعه را مشوش می‌کردند.

اما جراید اقلیت:این جراید با اقلیت پارلمان از نزدیک همکاری و به‌وسیله ملک‌الشعرای بهار با آنها ارتباط دائمی داشتند روی هم رفته، از ۹روزنامه که طرفدار اقلیت بودند، هیچ‌وقت بیش از یکی دوتای آنها منتشر نشد، مابقی یا به‌واسطه عسرت‌مالی یا به علت توقیف بودن انتشار نیافتند. با وجود این فشارهایی که به مدیران جراید اقلیت وارد می‌آمد، بعضی از آنها علیه اکثریت مجلس و جراید طرفدار آنها شدیدا مبارزه می‌کردند. جراید اقلیت به‌محض اینکه مطالبی علیه سردار‌سپه انتشار می‌دادند، فورا توقیف و در پاره‌ای از مواقع در خلال چاپ نیز آنها را توقیف و ضبط می‌کردند، حتی مدیران آنها را نیز مورد ضرب و شتم قرار داده، گاهی هم تبعید می‌کردند و زمانی هم که می‌خواستند از خود دفاع کنند، فورا تحت‌توقیف درمی‌آمدند.

منبع: وبگاه فاطمه قاضی‌ها، مورخ و محقق

 

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند