جواب دادند شاه مثل عبدالحمید است و مجلس ملی قوای نافذه هیچ ندارد و عن‌قریب به کلی جزو محوشدگان محسوب است. چون قرار شد مداخله در کار داخله ایران نشود، به قونسول‌خانه راه داده نشد. عزل وزیر اکرم به واسطه شکایاتی بود که از رشت متوالیا می‌شد. ضمنا خود او نیز تلگرافی به طهران کرده بود و امنیت برای خود می‌خواست. همین مساله با سایر وسایل عزل او اسباب عزلش را فراهم کرد. خبر حکومت نصرالسلطنه مثل یک جادویی اعضای انجمن‌های منعقده را از یکدیگر متفرق ساخت.

حرکت وزیر اکرم به‌واسطه قرض معتنابهی که در رشت داشت به تعویق بود. از خمامی خواست پول قرض کند. او تمرد کرد. شریعتمدار دو هزار تومان به او قرض داد.

۲۹ژانویه۱۹۰۷- بخشس از کتاب «مشروطه گیلان»-ه.ل.رابینو- به کوشش محمد روشن

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند