مراد من کتابی است که جامع قوانین لازمه و سهل‌العبارت و سریع‌الفهم و مقبول ملت باشد. تدوین چنین کتابی با شروطی که در شرح تفاوت‌های پنج‌گانه بیان کردم ممکن است. همه کتب معتبره اسلام را حاضر و جمله کدهای دول متمدنه را جمع کنند، در مدت قلیل کتابی جامع نویسند. چون کتابی چنین مقبول عقلایی ملت نوشته شود و به دستخط همایون شاهنشاه برسد و حفظ آن به عهده مجلس مخصوص مستقل سپرده شود لامحاله وظیفه دولت و ملت بر قانون است.

مستشارالدوله، میرزا یوسف‌خان (١٣٦٤)، رساله یک کلمه، تهران: نشر تاریخ.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند