«... در یـزد بـرخلاف مدلول امتیاز بانک شاهنشاهی و بر ضددستورالعملی که می‌گویند از طرف دولت ایـران در ماه دسامبر گذشته به‌عمل آمـده، بیجـک(برات) منتشـر شـده اسـت... در فـارس کمپـانی تجارتی که تجارت خانه ایرانی است و حاجی‌عبدالرحمان شیرازی رئیس آن اسـت نیـز همین قسم بانک نوت انتشار داده که بیشـتر از همـه نـاقض امتیـاز بانـک شاهنشـاهی است و از قراری که می‌گویند بانک نوت‌های مزبور معادل یک میلیون قـران اسـت.»

(مرکز اسناد وزارت‌خارجه: ۱۳۲۸، ق کارتن۴۰ پوشه۱۱).

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند