شاید یکی از نخستین کسانی که معتقد بود قدرت‌های استبدادی را باید از طریق تکثر قدرت‌ها مهار کرد مونتسکیو است، او بر این باور بود که تفکیک قوا در داخل حکومت و وجود نیروهای اشراف در بیرون و تمرکززدایی جغرافیایی می‌تواند قدرت یکه‌تاز استبدادی را مهار کند و این همه به‌خاطر آن است که زبان قدرت را فقط قدرت می‌فهمد و از این‌رو تنها راه این است که قدرت باید به وسیله قدرت مهار شود.

از مقاله دولت مدرن و خودکامگی، به قلم حمیدرضا رحمانی‌زاده‌دهکردی و محمدمهدی زنجانی

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند