کارتیه برسون، عکاس چهره‌های تاریخی

طی هفت دهه در هر گوشه از جهان که انقلاب و اعتصاب و اعتراض بود، سر و کله کارتیه هم ظاهر می‌شد تا ببیند که انسان‌ها چه مشکلاتی را فریاد می‌زنند و چه می‌خواهند. عکس‌های خبری او از انقلاب، استقلال هند و ترور گاندی معروفند. به کار بردن دوربین بدون صدا و پنهان کردن آن در زیر دستمال از کارهای کارتیه است. کارتیه برسون علاوه بر عکس‌های تاریخی برخی چهره‌های مشهور هنری و سیاسی و ورزشی را نیز در قاب گرفته است.

این مطلب برایم مفید است