اجتماعیون عامّیون

در کتاب اصول دموکراسی به قلم یک نفر دموکرات (۱۳۲۸ هـ.ق) نیز که لایحه‌ای است در دفاع از فرقه «دموکرات» ایران، بر تساوی همه افراد ملت در مقابل قانون بدون فرق نژاد، مذهب و ملیت به‌عنوان یکی از اصول عدالت تاکید شده است. نویسنده اساس مسلک دموکرات را موافق با روح مساوات اسلامی می‌داند. مساوات حقوقی و اجتماعی در آثار رسول‌زاده از بنیان‌گذاران فرقه «دموکرات» به چشم می‌خورد. رسول‌زاده بنیان اصلی دموکراسی را آزادی و مساوات و حاکمیت ملی می‌داند و می‌نویسد: از نظر حقوق، جملگی اتباع حق مساوی دارند. پس طرفداران حقوق طبیعی در آن معنا فرورفته‌اند و اندیشه مساوی بودن آدمیان را در طبیعت اعلام کرده‌اند.

 

بخش‌هایی از مقاله‌ای به قلم ماشاءالله حشمتی

این مطلب برایم مفید است