تمام موفقیت‌هایی که در آن چند ماه به‌رغم آشفتگی و آشوب داخل و خارج نصیب مجلس شد و متمم قانون‌اساسی و چند فقره قوانین مهم و تصمیمات قانونی ـ که می‌توان گفت آثار وجودی مجلس اول محدود به همان‌هاست ـ در کمیسیون‌ها سرو سامان گرفت. و الا ممکن نبود از چنان مجلسی حتی یک ماده قانون بگذرد. با توضیحات بالا همه امید من به‌وجود این کمیسیون‌ها بود و در تشکیل به موقع و انجام وظیفه آنها خیلی مراقبت و سختگیری داشتم.

منبع: خاطرات احتشام‌السلطنه، دومین رئیس مجلس، به کوشش سیدمحمدمهدی موسوی. تهران: نشر زوار، ۱۳۶۷

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند