«آن موقع برای ادامه تحصیل چند مدرسه عالی وجود داشت... بعدا با افتتاح دانشکده فنی تعداد این مدارس به اندازه‌ای افزایش یافت که می‌شد به آنها دانشگاه اطلاق کرد... من ابتدا می‌خواستم دانشکده پزشکی بروم. در آن موقع دوره تحصیل پزشکی را از چهار سال به ۶ سال تغییر داده بودند و دانشجویان هم درحال اعتصاب و اعتراض بودند. من هم چون کفالت خانواده را به عهده داشتم، مایل نبودم ۶ سال صرف پزشکی کنم. تصمیم گرفتم به دانشکده افسری بروم که در شهریور ۱۳۱۳ (روز پنج‌شنبه) آگهی تاسیس دانشکده فنی و دعوت برای کنکور آن چاپ شده بود. محل امتحان ورودی سالن دارالفنون بود. حدود ۶۰۰-‌۵۰۰ نفر در امتحان شرکت کرده بودند که بیشتر شاگرد اول‌های دبیرستان‌ها بودند. من شاگرد اول آذربایجان بودم... در مجموع ۶۰ نفر پذیرفته شدیم.»

از خاطرات مهندس تیمور لکستانی، پدر صنعت برق در ایران

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند