افزایش تولید برق در سال 1313

این امر همزمان با شکل جایگاه برق تهران با دو مولد در خیابان لاله زار نو چهارراه مهنا، همراه با دو پست ترانسفورماتور یکی در محل سابق کارخانه و دیگری در محل چهارراه سید علی احداث شد و نیروی برق از چهارراه مهنا توسط خط ۶ کیلوولت به خیابان‌های چراغ برق، صفی علیشاه و لاله‌زار نو منتقل و توزیع می‌شد. کارخانه امین‌الضرب واقع در ابتدای خیابان چراغ برق در حدود سال‌های ۱۳۱۸ تا ۱۳۱۹ تعطیل شد. آخرین مولد کارخانه امین الضرب، موتور میدان شاه سابق بود که به علت مقرون به صرفه نبودن در حدود سال‌های ۱۳۴۰ تعطیل شد.

این مطلب برایم مفید است