درحقیقت اینها را هم یادآوری می‌کند که آقایان در آنجا ذکر می‌کنند. اما تا زور نباشد این بیان‌نامه‌ها و گریه‌زاری‌ها فایده‌ای ندارد. هیچ‌کس دلش به حال ما نخواهد سوخت. آنچه هم بگویند [و] بنویسند ظاهری و محض خوشامد و فریب ماست. غصه خوری فلان سوسیالیست یا روزنامه‌نگار هم رسمیت ندارد، نتیجه ندارد. حرف آن است که از میان دولب للوید جرج یا امثال او بیرون بیاید که مظهر دولت هستند یا در پارلمان انگلیس گفته و رای گرفته شود، والا قول یک یا ده نفر وکیل هم سند نیست.

ماخذ: سالور، قهرمان میرزا. ۱۳۷۴. روزنامه خاطرات عین‌السلطنه، اساطیر، استخراج از شهرام یاری.