این عملیات به‌دنبال ملی اعلام شدن کانال سوئز از سوی جمال‌عبدالناصر صورت گرفت. هدف این دول متحد بازپس‌گیری کنترل کانال سوئز و برکناری جمال عبدالناصر رئیس‌جمهور مصر از قدرت بود. پس از آغاز جنگ، ایالات‌متحده، اتحاد شوروی و سازمان ملل سه کشور اشغالگر را مجبور به عقب‌نشینی کردند. این حادثه بریتانیای کبیر و فرانسه را تحقیر و دولت جمال عبدالناصر را تقویت کرد.