شیک در ۲۱ سالگی به پیاده نظام ارتش پیوست و در سال ۱۹۱۰ از ارتش بازنشسته شد. در پی وقوع جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۶ در سمت کاپیتانی مجددا به ارتش پیوست. او از سال ۱۹۲۵ با راه‌اندازی یک شرکت به صنعت تولید ریش‌تراش روی آورد.