مجله «اطاق تجارت»  ناکارآیی قانون تفتیش اسعار در ایجاد تعادل بین صادرات و واردات را دلیل اجرای قانون انحصار بیان می‌کند و می‌نویسد واردات و صادرات توازن پیدا نمی‌کرد و علت آن هم روشن بود. صادرات محدود و کنترل می‌شد برای اینکه اسعار آن باید به دولت تحویل می‌شد ولی واردات تحت هیچ کنترلی نبود و برای صادرکنندگان که اسعار خود را به بانک نمی‌پرداختند مواخذه در کار نبود، به این جهت بورس سیاه اسعار در بازار رواج یافت [...] این بود که دولت درصدد برآمد عمل شدیدتری برای تعدیل واردات و صادرات قائل شود.

اطاق تجارت، شماره ۱۷، اسفند ۱۳۰۹